Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

Du kan søke om støtte til frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs og opplæring, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og ungdomsinitiativ. Vi tilbyr også kurs for ungdomsarbeidere. 

 

Du kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene. 

 

Søknadsfristene i 2018 er 15. februar, 26. april og 4. oktober. 

 

Les mer her.

Nyheter

Nå kan du søke om prosjektstøtte!

Søknadsskjemaene for årets første runde er klare.Vi minner om at søknadsfristen er 15. februar klokken 12.00 (på dagtid).  Les mer

Annual EVS Event: Lærte om hvordan bruke EVS-erfaringen i en jobbsøkeprosess

9. desember 2017 ble Annual EVS Event arrangert i Oslo. Dette er et årlig arrangement for tidligere volontører i EVS-programmet, og er spesielt rettet mot de som har kommet tilbake fra sitt EVS-opphold i løpet av det siste året. 15 deltakere fra hele landet deltok på arrangementet, og stemningen var god! Les mer

Konsultasjon om hvordan EU-budsjettet bør se ut etter 2020

Europeiske borgere og organisasjoner som er interessert i tema som mobilitet, utdanning, frivillig arbeid, solidaritet, ungdomsarbeid, bistand og kultur er invitert til å delta i en EU-konsultasjon om nytt langtidsbudsjett. Les mer

Informasjonsmøte i Drammen

Torsdag 1. februar 2018 arrangerer Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Erasmus+: Aktiv Ungdom et informasjonsmøte om ungdom og internasjonalisering.  Les mer

Flere nye prioriteringer i Erasmus+ i 2018

De generelle målsettingene for Erasmus+- programmet er som før. I tillegg har en ny nasjonal prioritering om ungdomsarbeid blitt innført. Kulturarvprosjekter er også prioritert i 2018.

 

Prioritering av prosjekter som forebygger voldelig ekstremisme (radikalisering) og arbeid med flyktninger blir videreført. Les mer

Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger

Har du tidligere organisert gruppeutvekslinger? Ønsker du at neste utveksling skal bli enda bedre? Da bør du delta på dette kurset i Romania i april.

 

Søknadsfrist er 12. mars. Les mer

Høye reisekostnader?

Utregningen av reisestøtte gjennom "distance bands" kan av og til slå uheldig ut for noen deltakere av Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter. 

 

I år er det derfor mulig å søke om å få dekket opp til 80 prosent av reisekostnadene dersom du kan sannsynliggjøre at de faste satsene ikke dekker minst 70 prosent av kostnadene til deltakerne. Les mer

Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid

Søk nå om å delta på studietur til Sverige for få inspirasjon til å jobbe mer med unge flyktninger, nyankomne unge innvandrere og asylsøkere. I løpet av studiebesøket vil du lære om god praksis, dele erfaringer og få ideer til lokale prosjekter. 

Studieturen finner sted 18.-21. april 2018.

 

Søknadsfrist er 28. januar. Les mer

Infodag om Erasmus+-programmet for idrett 30. januar

EU-kommisjonen inviterer til informasjonsdag i Brussel om idrettsdelen av Erasmus+-programmet den 30. januar 2018. 

 

Det er gratis å delta, men reisekostnader dekkes ikke. For de som ikke kan delta, vil infodagen også bli streamet. Meld deg på eller se infodagen på nett her. 

European Youth Event - EYE2018

Ta med deg en ungdomsgruppe til 2018s store europeiske happening for ungdom. EYE2018 foregår i Europaparlamentet i Strasbourg fra 1. til 2. juni 2018.  Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS