Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

I 2017 har Aktiv Ungdom i Norge ca 30 millioner kroner (€3,3 mill) til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

 

Søknadsfristene for prosjektstøtte er 2. februar, 26. april og 4. oktober kl. 12:00.

Les mer
Nyheter

Enter! Kurs for ungdomsarbeidere

Europrådet søker etter ungdomsarbeidere til et langvarig prosjekt om ungdoms sosiale rettigheter. Prosjektet består av to seminarer, utvikling av lokale prosjekter, nettverking og veiledning. Prosjektet fokuserer på hvordan ungdomsarbeid kan benyttes i arbeidet mot vold, ekskludering og diskriminering av unge, særlig i belastede nabolag. Søknadsfrist er 3. april klokken. Les mer

Positiv mental helse og trivsel for ungdommer

Ungdommer kan få bedre mentale helse og trivsel gjennom å delta i gruppeutvekslinger. Har du lyst til å møte nye prosjektpartnere og lære mer om hvordan man kan bruke gruppeutvekslinger til å fremme bedre mental helse blant ungdommene du jobber med?

 

Da bør du delta på kontaktseminar i Irland den 15. til 18. mai. Søknadsfrist er 5. april.  Les mer

10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter

39 prosjekter får støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom etter årets første søknadsrunde.

 

Vi mottok 69 søknader med en total søknadssum på 21,5 millioner kroner innen fristen den 2. februar. Dette er en økning på ca. 30 prosent fra samme periode i fjor, da vi fikk inn 47 søknader. Les mer

Nettbasert søknadskjema for ungdomspolitiske møter

Skal du søke om støtte til ungdomspolitiske møter innen fristen den 26. april? Da skal du bruke bruke det nye nettbaserte søknadsskjemaet.  Les mer

Frivillig arbeid i Europa - slik går du frem

Er du mellom 17 og 30 år? Har du lyst til å jobbe som frivillig i Europa i 2-12 måneder gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS)? Du kan dra til alle EU-land og EUs naboland. Alle utgifter er dekket.

 

  Les mer

Norge må bli med i Det europeiske solidaritetskorpset

Det europeisk solidaritetskorpset ble lansert i fjor høst og skal etter planen lanseres som eget program fra 2018.

 

Planen er at Europeisk Volontørtjeneste (EVS) skal inngå i dette programmet. Men så langt omfatter forslaget bare medlemslandene i EU. EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge vil være ekskludert. 

 

Ønsker du at Norge skal ta del? Nå kan du si din mening innen 2. april 2017.  Les mer

Jobber du med inkludering av unge eller forebygging av radikalisering?

Nå kan du søke om støtte til prosjekter som skal

- fremme aktivt medborgerskap blant unge,

- utvikle frivillighetens rolle i inkluderingsarbeid,

- forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge.

 

Du kan søke om opp til 4,5 millioner kroner til to- eller tre-årige prosjekter.

Fristen er 22. mai.  Les mer

Ny prosjekttype: Strategisk EVS

Nå kan du søke om Strategisk EVS. Dette er en mer fleksibel prosjekttype som skal bidra til at EVS-prosjekter blir mer strategiske og har større effekt.

 

Nytt i denne ordningen er at man kan søke om tre-årige prosjekter, gjennomføre tilleggsaktiviteter og at man ikke må ha samarbeidspartnere klart på søketidspunktet.

 

Søknadsfrist er 26. april klokken 12.00 Les mer

Nettbasert kurs om søknadsskjema for Erasmus+: Aktiv Ungdom

Skal du søke om støtte til gruppeutveksling, opplæring av ungdomsarbeidere eller Europeisk volontørtjeneste? Syns du det virker komplisert å fylle inn søknadsskjemaet?

 

Bli med når Erasmus+: Aktiv Ungdom organiserer nettbasert kurs om søknadsskjemaet til hovedtiltak 1 den 29. mars klokken 14.00-14.45.  Les mer

EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?

Barbara Harterink, lokalkontakt

«Ja, så absolutt!» Det mener Barbara Harterink i Hordaland fylkeskommune. Siden slutten av 2014 har hun tilbudt volontørplasser til ungdom med avbrutt skolegang. Og resultatene er oppsiktsvekkende gode. Les mer

Vinn et reisegavekort: Hva er ditt Erasmus+-minne?

Del ditt beste Erasmus+-minne på Instagram for å delta i konkurransen.

 

I år fyller Erasmus+ 30 år. Hva har Erasmus+ betydd for deg? Delta i fotokonkurransen ved å dele ditt beste Erasmus+-minne på Instagram. Premien er et reisegavekort på 3000 kroner!

 

Konkurransen er organisert av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU), EUs delegasjon til Norge og Erasmus+: Aktiv Ungdom Les mer

Hvordan kan EVS brukes til forbedre ungdomsarbeid?

Ønsker du å lære mer om hvordan EVS kan brukes mer strategisk for å oppnå bedre inkludering og bedre kvalitet på ungdomsarbeid? Nå kan du delta på seminar fra 21. til 24. mai i Lahti i Finland for å lære mer og dele kunnskap.

 

Søknadsfristen er 31. mars. Les mer

Volontørsamlinger i Oslo

Årets EVS-volontører i Norge har nettopp vært på ankomst- og midtårsseminar i Oslo, og Aktiv Ungdom deltok på begge seminarene. Der fikk vi snakket med mange av volontørene, både de som nettopp har kommet til Norge og de som er midt i oppholdene sine. Vi ble tatt imot av mange brede smil og fine historier, av spente ungdom med mange forventninger og volontører som ønsket å fortelle mer om oppholdene sine og prosjektene de er en del av. Les mer

Si din mening om Erasmus+

Vi er allerede halvveis i programperioden for Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Delta i spørreundersøkelsen for å si din mening om Erasmus+, og gi innspill på hvordan et fremtidig program bør se ut!  Les mer

Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane har vært vertsorganisasjon for EVS-volontører i flere år, og kultursjef Espen Frøysland forteller engasjert om hvordan volontørene er med på å løfte ungdoms- og kulturtilbudet i den lille kystkommunen. Les mer

Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke

Europeisk ungdomsuke skal markeres over hele Europa fra 1. - 7. mai 2017. Vil du være med? Nå kan du søke Aktiv Ungdom om inntil 30 000 kroner i støtte til lokale ungdomsarrangementer i perioden 24. april til 14. mai.

 

Søknadsfrist 20. mars. Les mer

Rekordtall for Erasmus+ i jubileumsåret 2017

I dag ble det lansert nye tall fra EU-kommisjonen som viser at Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, er mer suksessfullt og åpen for deltakere enn noen gang tidligere.   Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS