Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

I 2016 har Aktiv Ungdom i Norge 3 029 260 € til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet. Søknadsfristene for prosjektstøtte i år er klokken 12.00 2. februar, 26. april og 4. oktober.

Les mer
Nyheter

Erasmus+ programguide og utlysning for 2017

Programguiden og utlysningen av Erasmus+ for 2017 er nå klar. Neste års søknadsfrister blir 2. februar, 26. april og 4. oktober. De viktigste endringene i vilkårene dreier seg om utregning av reisestøtten og såkalte "strategiske EVS-prosjekter", som er en nyhet på volontørfeltet. Les mer

Mobility Taster for Inclusion Organisations - Turkey

Did you know you can organise international youth projects for your young people from disadvantaged backgrounds? Come and discover what Erasmus+ Youth can do for you!

 

Søknadsfrist: 4. desember 2016

 

Les mer og søk om å delta her

The Power of Non Formal Education

Improving the impact of Non Formal Education (NFE), principles and methods in empowering young people as real actors of the society (from local to Europe) and building bridges between different educational methods, approaches or reflections.

 

Søknadsfrist: 25. november 2016

 

Les mer og søk om å delta her

Utlysning av midler til driftsstøtte for europeiske NGO'er og uformelle nettverk på ungdomsfeltet

Innenfor rammen av hovedtiltak 3 (KA3), Støtte til politikkutforming, er det kommet en ny utlysning, med søknadsfrist 29. november. Utlysningen gjelder driftsstøtte til NGO'er og uformelle nettverk av organisasjoner med medlemmer i minst 12 europeiske land. Les mer

Delta i Time to Move-kampanjen!

Ta steget ut i Europa! Gjennom diverse aktiviteter og arrangementer over hele landet ønsker vi å rette oppmerksomheten din på hvilke muligheter som finnes for unge som ønsker å krysse dørstokkmila, -og nettverket som kan vise deg veien dit. Les mer

Nettbasert kurs om Erasmus+: Aktiv Ungdom

Ønsker du å komme i gang med et Aktiv Ungdom-prosjekt? Delta på et nettbasert kurs for å lære mer. Kurset varer fra 31. oktober til 4. desember.  Les mer

Bli bedre på å formidle prosjektet ditt

Ønsker du å bli bedre i å formidle resultater av gruppeutvekslingen din?  Lurer du på hvordan man kan inkludere unge i denne fasen, og hva de kan lære av dette? Ønsker du at gruppeutvekslingen din skal få større synlighet? Det finnes både kurstilbud og ressurser som kan bidra til at du oppnår bedre spredning av resultater!  Les mer

Følg med på 20-årsjubileet for Europeisk volontørtjeneste

I år fyller Europeisk Volontørtjeneste (EVS) 20 år! For å markere jubileet, kommer vi til å publisere intervjuer med volontører, organisasjoner, fortelle om arrangementer og annet spennende som skjer i løpet av 2016, inne på vår egen side for EVS20!

 

I tillegg kan dere følge med på den offisielle siden til jubileet og dele øyeblikksbilder på #EVS20 og #aktivungdom.

Ny brosjyre om inkludering: Inclusion A-Z

Skal du jobbe med unge mennesker med spesielle utfordringer? Vil du lære mer om hvordan internasjonale mobilitetsprosjekter kan være et viktig verktøy for å fremme inkludering? Eller ønsker du å å inkludere flere unge mennesker med færre muligheter i de internasjonale prosjektene du er involvert i?

Da kan dette heftet være noe for deg! Les mer

Interessert i spredning og bruk av resultater?

Et viktig aspekt ved prosjektene vi støtter er potensialet de har for å skape resultater som kan være nyttige i andre sammenhenger, og for å spre disse. Europakommisjonen har laget et hefte med gode eksempler på "dissemination and exploitation of results" fra prosjekter i forrige programperiode. Les mer

Lokalkontakter for Aktiv Ungdom

Trenger du veiledning og inspirasjon fra noen i nærmiljøet? Aktiv Ungdom har lokalkontakter i de fleste landsdeler. Ta kontakt med dem for å komme videre med ditt Aktiv Ungdom-prosjekt. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS