Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

Søknadsfristene for prosjektstøtte i 2016 er klokken 12.00 2. februar, 26. april og 4. oktober.

Les mer
Nyheter

Informasjonsmøte i Oslo 19. oktober

Lær om Erasmus+ og andre internasjonale støtteordninger på dette informasjonsmøtet i regi av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Møtet finner sted i Utdanningsdirektoratet i Oslo, og det blir en egen bolk om Aktiv Ungdom. Les mer

Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene

Flere volontører og andre prosjektdeltakere som ikke er hjemmehørende i Schengen-området, har de siste årene hatt problemer med å få oppholdstillatelse i Norge. Nå er det endelig kommet et nytt rundskriv fra UDI, som spesielt nevner muligheten for opphold som deltaker i prosjekter gjennom Erasmus+ Les mer

Informasjonsdag om Kunnskapsallianser og Sektorallianser, Brussel 23. november

Disse aktivitetstypene er en del av Erasmus+. og retter seg i første rekke mot utdannings- og næringslivssektoren. Ungdomssektoren kan også være involdert i prosjektene. På møtet vil det bli forklart hva man kan få støtte til, og hvordan man lager en god søknad.  Les mer

Kurs: Don't worry - be happy, Portugal 23. - 30. oktober

Hordaland fylkeskommune er ein av 16 partnarar i dette kurset, som har fokus på arbeid med arbeidsledig ungdom. 2 plasser står ledige, ta kontakt om dette kan være interessant! Les mer

Bli med på Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen 2015 - IKG15

Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen 2015 (IKG15) arrangeres i Oslo 11. og 12. november. Tittelen på konferansen er "Internasjonalt samarbeid: Verdi for den enkelte og for samfunnet".

 

Påmeldingsfrist: 12. oktober! Les mer

Gruppeutveksling i Bordeaux – norsk partner etterlyses – haster!

Den norske partneren i prosjektet «I am, you are, we are the future – are we Charlie?» har måttet trekke seg, og det franske vertskapet søker nå etter en ny norsk partner. Prosjektet starter allerede 20. oktober. Les mer

1-2-3 bli volontør!

Alberto Nalda

Alberto fra Spania har kommet til Norge for å jobbe frivillig gjennom ordningen Europeisk volontørtjeneste (EVS). I denne filmen forklarer han hvordan du mellom 17 og 30 kan realisere din drøm om et år i utlandet. Les mer

Nettkurs i Aktiv Ungdom-programmet!

 

Gratis nettkurs i Erasmus + og støttemuligheter for ungdom arrangeres 2.-29. november. Registrer deg i dag!

 

Du får en generell introduksjon til Aktiv Ungdom-programmet, i tillegg til en innføring i prosjekttypene gruppeutveksling, europeisk volontørtjeneste og opplæring for ungdomsarbeidere. Nettverksbygging, interaktive læringsmetoder og praktiske eksempler står også sentralt i kurset.

 

Les mer og registrer deg her!

 

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Mann med ropert

Training Course

26-30 January 2016 | Sweden

       
Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.
Søknadsfrist: 15. november
 
Les mer og søk om å delta her

Dra på kurs i høst?

Jente med lyspære over hodet - idé

Faglig påfyll, inspirasjon og internasjonalt nettverk. Alt dette kan du få ved å bli med på ett av de mange kursene for ungdomsarbeidere og ungdomsledere som Aktiv Ungdom tilbyr i høst. Vi betaler reise og opphold mot en egenandel på 500 kroner.

  Les mer

Høstens Ankomstseminarer 2015

Nå er høstens ankomstseminarer klare til å ta i mot de cirka 85 volontørene som vi forventer. Seminaret er obligatorisk og vertsorganisasjonene er ansvarlig for påmelding og bestilling av reise. Les mer

Begrensninger på samarbeid med Hellas

Utbetalingene fra Europakommisjonen til Hellas' nasjonale kontor for Aktiv Ungdom er suspendert inntil videre. Dette betyr at dere som har planer om samarbeid med greske partnere ikke kan søke finansiering fra Hellas. Greske organisasjoner kan fortsatt delta i prosjekter finansiert av andre nasjonale kontor. Les mer

La deg inspirere

Europakommisjonen har laget et hefte over "best practice"-prosjekter fra hele Europa i forbindelse med Den europeiske ungdomsuka. Bla gjennom heftet og se de fantastiske aktivitetene som har funnet sted takket være ildsjeler på ungdomsfeltet og Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Vanskelig å åpne Aktiv Ungdom-søknadsskjemaet?

Søknadsskjema

Problemer med å få opp søknadsskjemaet? Vi har laget en kort film, som viser hvordan du laster ned, lagrer og åpner skjemaet på din datamaskin.

 

  Les mer

Ny brosjyre om inkludering: Inclusion A-Z

Skal du jobbe med unge mennesker med spesielle utfordringer? Vil du lære mer om hvordan internasjonale mobilitetsprosjekter kan være et viktig verktøy for å fremme inkludering? Eller ønsker du å å inkludere flere unge mennesker med færre muligheter i de internasjonale prosjektene du er involvert i?

Da kan dette heftet være noe for deg! Les mer

Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits

Sveitsisk flagg og EU-flagg

Har du planer om å samarbeide med partnere fra Sveits, bør du lese videre. Etter at sveitserne i en folkeavstemning i februar 2014 la innstramninger på innvandringen fra nabolandene, er Sveits ikke lenger programland i Erasmus+. Les mer (14.11.2014)

Interessert i spredning og bruk av resultater?

Et viktig aspekt ved prosjektene vi støtter er potensialet de har for å skape resultater som kan være nyttige i andre sammenhenger, og for å spre disse. Europakommisjonen har laget et hefte med gode eksempler på "dissemination and exploitation of results" fra prosjekter i forrige programperiode. Les mer (12.08.2014)

Lokalkontakter for Aktiv Ungdom

Trenger du veiledning og inspirasjon fra noen i nærmiljøet? Aktiv Ungdom har lokalkontakter i de fleste landsdeler. Ta kontakt med dem for å komme videre med ditt Aktiv Ungdom-prosjekt. Les mer (27.02.2013)

This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS