Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

Du kan søke om støtte til frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs og opplæring, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og ungdomsinitiativ. Vi tilbyr også kurs for ungdomsarbeidere. 

 

Du kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

Les mer her.

Nyheter

Resultatene fra andre søknadsrunde er klare

15 millioner kroner har nå blitt fordelt på 28 prosjekter etter årets andre søknadsrunde.

Erasmus+: Aktiv Ungdom mottok 68 søknader med en total søknadssum på over 41 millioner kroner før fristen den 26. april. For første gang var det mulig å søke om midler til strategiske EVS-prosjekter, og vi innvilget alle søknadene! Les mer

Frivillig arbeid i utlandet bidrar til inkludering av ungdommer

Hva har det å restaurere en gammel fiskebåt sammen med en 72 år gammel fisker i England og det å lage en eventyrlig nissesti for de lokale barna i Finlands snøfylte skoger til felles?

 

Begge er prosjekter spesielt tilrettelagt for ungdom som har forskjellige utfordringer gjennom programmet Europeisk volontørtjeneste (EVS) der ungdommer jobber frivillig for organisasjoner i Europa. Inkludering er en av hjørnesteinene i Erasmus+-programmet, og ekstra støtte gis til prosjekter som jobber med dette.  Les mer

Kurs om gruppeutveksling for ungdommer og ungdomsarbeidere

Er organisasjonen eller ungdomsklubben din interessert i å arrangere gruppeutvekslinger? Nå kan dere sende en eller to ungdommer mellom 15 og 18 år og en ungdomsarbeider/ ungdomsleder over 18 år for å delta på kurs i lag for å lære mer om hvordan dere kommer i gang med gruppeutvekslinger. Dette sikrer ungdomsdeltakelse helt fra starten. Kurset finner sted i Reykjavik fra 22. til 27. november 2017. Søknadsfrist er 18. september. Les mer

Sammen mot sosial ekskludering

I april møttes 60 ungdommer fra hele Europa i Istanbul, Tyrkia. Tema for gruppeutvekslingen var sosial integrering på tvers av Europa. "Vi dro tilbake til Norge med verdifull kunnskap om vårt eget land og andre europeiske land, i tillegg til kunnskap om oss selv," forteller Emma Sundquist Aune i et brev etter gruppeutvekslingen.  Les mer

Konferanse om ungdomsarbeid og forebygging av voldelig ekstremisme

Er du en ungdomsarbeider, forsker eller beslutningstaker som har erfaring med forebygging av voldelig ekstremisme blant ungdom? Nå kan du søke om å delta på en konferanse om radikalisering på Malta fra 27. november til 1. desember 2017.

 

Søknadsfrist er 1. september. Les mer

Nettbaserte kurs om Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom organiserer nettbaserte kurs med jevne mellomrom. Nå kan du se opptak av tidligere kurs. Listen over tilgjengelige opptak inkluderer en generell introduksjon til Erasmus+: Aktiv Ungdom og Europeisk volontørtjeneste. Les mer

Kontaktseminar på Madeira

Er du interessert i å finne nye partnere til gruppeutvekslinger? Delta på kontaktseminar på Madeira fra 2. til 7. november. Søknadsfrist er 15. september. Les mer

Ny Erasmus+-app

For 30 år siden ble Erasmus-programmet lansert. For å markere dette har EU-kommisjonen lansert en ny app. Denne er laget for å gjøre Erasmus+-oppholdet enklere! Les mer

Unge filmskapere fra Norge og Latvia samarbeider om filmmanus

- Vi ønsker å inspirere andre ungdommer til å kjøre på med lignede prosjekter og vise dem at man ikke alltid trenger å vente på at mulighetene skal komme. Noen kan man faktisk skape selv, forteller Hanna Suni, som er prosjektleder for et Ungdomsinitiativ finansiert av Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet

I forbindelse med årets europeiske ungdomsuke har hvert programland i Erasmus+ valgt en "changemaker". Dette er unge som har bidratt til solidaritet, inkludering, demokrati eller aktivt medborgerskap. De har bidratt til forandring i samfunnet, inspirert andre eller utviklet nye idéer.

 

EUs 33 "changemakere" representerer engasjement og endring for fremtiden. I Norge falt valget på 18 år gamle Pernille Hunnes fra Gjøvik. Hun har allerede bidratt til positive endringer i lokalsamfunnet der hun bor og er et godt eksempel på at engasjement og stå-på-vilje betyr noe. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS