Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

 

Du kan søke om støtte til frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs og opplæring, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og ungdomsinitiativ. Vi tilbyr også kurs for ungdomsarbeidere. 

 

Du kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

Les mer her.

Nyheter

Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017

Are you doing an EVS project lasting for at least six months and have not already participated in a mid-term seminar? Then this is for you! Les mer

Konferanse om EVS i fremtiden

Representanter fra 30 land samles i Tallinn i Estland fra 3. til 5. juli for å diskutere fremtiden til Europeisk volontørtjeneste og ung frivillighet. Hvordan skal volontørtjenesten se ut og hva skal man legge vekt på i tiden fremover? Disse og andre spørsmål skal de 150 representantene som deltar på konferansen diskutere.  Les mer

Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer

Fra 17. til 20. juni var en gruppe engasjerte nordiske ungdommer med på et stopp hatprat-seminar på Sola. Der lærte de om hatprat og om å lage motsvar til hatefulle ytringer. Seminaret ble arrangert i forbindelse med Stopp hatprat-kampanjen og foregikk i dagene før Nordisk konferanse om hatefulle ytringer, som ble arrangert av Nordisk ministerråd og Barne- og likestillingsdepartementet. En del av de unge deltakerne var også med på konferansen og fikk møte barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Se innlegget de holdt på konferansen her ("Hopp til kapittel: Ungdommer fra Stopp hatprat"). Les mer

- I EVS skjer det magi

- I EVS skjer det magi. Jeg fikk ny innsikt og energi til mitt arbeid, forteller Olga fra Island, som har deltatt på Short and Snappy. Dette er et tre-dagers nybegynnerkurs for organisasjoner som har lyst til å begynne å ta imot eller sende volontører gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS).  Les mer

Resultatene fra andre søknadsrunde er klare

15 millioner kroner har nå blitt fordelt på 28 prosjekter etter årets andre søknadsrunde.

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom mottok 68 søknader med en total søknadssum på over 41 millioner kroner før fristen den 26. april. For første gang var det mulig å søke om midler til strategiske EVS-prosjekter, og vi innvilget alle søknadene! Les mer

Frivillig arbeid i utlandet bidrar til inkludering av ungdommer

Hva har det å restaurere en gammel fiskebåt sammen med en 72 år gammel fisker i England og det å lage en eventyrlig nissesti for de lokale barna i Finlands snøfylte skoger til felles?

 

Begge er prosjekter spesielt tilrettelagt for ungdom som har forskjellige utfordringer gjennom programmet Europeisk volontørtjeneste (EVS) der ungdommer jobber frivillig for organisasjoner i Europa. Inkludering er en av hjørnesteinene i Erasmus+-programmet, og ekstra støtte gis til prosjekter som jobber med dette.  Les mer

Kurs om gruppeutveksling for ungdommer og ungdomsarbeidere

Er organisasjonen eller ungdomsklubben din interessert i å arrangere gruppeutvekslinger? Nå kan dere sende en eller to ungdommer mellom 15 og 18 år og en ungdomsarbeider/ ungdomsleder over 18 år for å delta på kurs i lag for å lære mer om hvordan dere kommer i gang med gruppeutvekslinger. Dette sikrer ungdomsdeltakelse helt fra starten. Kurset finner sted i Reykjavik fra 22. til 27. november 2017. Søknadsfrist er 18. september. Les mer

Sammen mot sosial ekskludering

I april møttes 60 ungdommer fra hele Europa i Istanbul, Tyrkia. Tema for gruppeutvekslingen var sosial integrering på tvers av Europa. "Vi dro tilbake til Norge med verdifull kunnskap om vårt eget land og andre europeiske land, i tillegg til kunnskap om oss selv," forteller Emma Sundquist Aune i et brev etter gruppeutvekslingen.  Les mer

Konferanse om ungdomsarbeid og forebygging av voldelig ekstremisme

Er du en ungdomsarbeider, forsker eller beslutningstaker som har erfaring med forebygging av voldelig ekstremisme blant ungdom? Nå kan du søke om å delta på en konferanse om radikalisering på Malta fra 27. november til 1. desember 2017.

 

Søknadsfrist er 1. september. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS