Kurs om Erasmus+: Aktiv Ungdom


Er du interessert i å lære mer om hvilke muligheter som finnes i Erasmus+: AKtiv Ungdom-programmet? Nå kan du delta på nettbasert kurs fra 16. oktober til 20. november.

 

Kurset varer i fem uker, og du bør regne med å bruke 3-4 timer på kurset hver uke. Påmeldingsfrist er 27. oktober. 

 

I løpet av kurset vil du lære mer om gruppeutvekslinger, EVS-prosjekter, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomspolitiske møter. Du vil få presentert gode eksempler og få tips til hvordan du kan gjennomføre gode prosjekter.

 

Les mer og meld deg på her. 

 

 (2017-10-02 09:14:28)

Les også om
MOOCyouth: Erasmus+ funding opportunities | KA1&KA3
SELF-DEVELOPMENT - CORE FOR PROFESSIONAL GROWTH
SOHO - European Training Course for EVS Support People
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
Essentials of Youth Policy
Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"
TYE - Tools for Youth Exchanges
Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills
English Easy Partnership for Youth Exchange
Tuning In: to Learning and Youthpass
Social Entrepreneurship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs