Delta i Time to Move-kampanjen!


Ønsker dere å arrangere en aktivitet som viser fram mulighetene som finnes for unge som ønsker å steget ut i Europa? Nå kan du søke om midler til dette! Aktiviteten må gjennomføres innen utgangen av november, og dere kan søke om inntil 10.000 kr pr. søknad.

 

Søknadspotten er nå tom, og det er ikke lenger mulig å søke om midler til denne kampanjen.Time to Move er Eurodesks årlige kampanje for å promotere nettverket av rådgivere og ressurspersoner som kan veilede unge mennesker som ønsker å ta steget ut i Europa.

Gjennom kampanjen ønsker vi å synliggjøre de mange lokale informasjonskontorene over hele Europa, og hvilke muligheter som finnes for de som ønsker å reise ut. Som et ledd i kampanjen tilbyr vi økonomisk støtte på inntil 10.000 kr per søknad til aktiviteter som har som formål å synliggjøre europeiske muligheter og Eurodesks nettverk av rådgivere. 

 

 

Hvem kan søke?

 • Fritidsklubber
 • Ungdomsråd
 • Ungdomsinformasjonskontorer
 • Kommuner og andre offentlige instanser
 • Brukere av Erasmus+Aktiv Ungdom-programmet

 


Søknadsskjema 
Søknadsskjema finner dere her. 

 

 

 

Hva kan dere søke om støtte til? 

 • Aktiviteter som kan få støtte skal informere ungdom om europeiske muligheter når det gjelder utdanning, frivillig arbeid, utveksling og/eller jobb. 
 • Aktiviteten kan også promotere unginfonettverket, Eurodesk og ERYICA som leverandører av kvalitetsinformasjon på dette feltet.
 • Støttemottaker må promotere aktiviteten i sosiale medier og beskrive hvordan de vil forsøke å skape blest om aktiviteten, f.eks. ved å kontakte lokal presse. Det er viktig at eventuelle presseoppslag videreformidles til Eurodesk i etterkant. 

 

Det gis stor frihet i forhold til å velge form på aktiviteten. Noen eksempler: 

 • Informasjonsmøte/samling
 • Foredrag/aktivitet på skole
 • Seminarer
 • Konserter
 • Stand
 • Workshops
 • Flash mob
 • …og mye mer! Det er mulig å søke om støtte til flere aktiviteter, så lenge ikke maksimalt støttebeløp overskrides. 

 

 

Frister

 • Aktiviteten(e) må gjennomføres innen utgangen av november måned. Aktiviteten kan starte opp så snart søknaden er innvilget.
 • Det er fortløpende søknadsfrist, og søknadene blir vurdert etter hvert som de kommer inn. På den måten vil dere få raskt svar på søknaden deres, og kan sette i gang med aktiviteter raskt! Men det lønner seg å søke før potten er tom.
 • Bufdir inngår en kontrakt med støttemottaker for de aktivitetene som får støtte. Tilskuddet utbetales på etterskudd, mot en enkel aktivitetsrapport med regnskap og utgiftsbilag. Rapporteringsfrist er senest en uke etter avsluttet aktivitet, og tilskuddet utbetales normalt 2-3 uker etter innsendt rapport.

 

 

Utgifter som kan dekkes av tilskuddet 

 • Transport
 • Leie av lokale
 • Bevertning
 • Materiell
 • Relevant underholdning
 • Eventuelt annet.

Vi dekker ikke lønnsutgifter. 

 

 

Om Eurodesk: 

Gjennom Eurodesk-portalen kan ungdommer søke deg fram til en lokal rådgiver i et hvilket som helst land i Europa. Disse gir gratis veiledning om alt fra boligmuligheter og matpriser til stipender, traineeships, studier og frivillig arbeid. De kan også poste et spørsmål til en rådgiver i nettverket via Den europeiske ungdomsportalen (klikk på knappen «still et spørsmål»). 

 

 

Mer informasjon: 

Kontakt oss for mer informasjon 

 

 (2017-10-30 07:48:25)

Les også om
Nedetid for Mobility Tool+
«Europe is Difference» – gruppeutveksling
Aktiv Ungdom-seminaret 2016
Europeiske volontører samlet i Balestrand
Journalistspire? Hobbyfotograf? Karikaturtegner?
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Ledig stilling i Brussel
Volontørtjenesten endrer Europa
Fokus på ikke-formell læring
Bidra til å lage et mest mulig relevant kurs om Youth policy
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Valgets kvaler
Nye satser fra 2018
Vi markerer FNs internasjonale dag for frivillighet!
Seminar om ungdomsinformasjon og rådgiving
Resultatene fra andre søknadsrunde er klare
Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Hva er ditt beste Erasmus+-tips?
Søknadsrunde 2 i 2017
Abonner på nyhetsbrevet til DG EAC!
Erasmus+ fyller 30 år!
Serbia gjør seg klar for Erasmus+
Volontørtjeneste i Europa har konkrete effekter
Flott lanseringskonferanse i Operaen
Europeisk ungdomsuke 2017
Kurs for Aktiv Ungdom-ambassadører i Oslo
Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits
Volontørsamlinger i Oslo
Kom i gang med gruppeutvekslinger
Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer
Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke
Enklere å rapportere på Aktiv Ungdom-prosjektene
På innsiden av EU
48 søknader til 2. februar-fristen
EU lanserer europeisk solidaritetskorps
Utlysning av Aktiv Ungdom-midler: sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdom
Utlysning av midler til driftsstøtte for europeiske NGO'er og uformelle nettverk på ungdomsfeltet
Bli bedre på å formidle prosjektet ditt
Hellas tilbake i Erasmus+: Aktiv Ungdom
Ajla vant fotokonkurransen
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Aktiv ungdom-ambassadører i Kautokeino
Anita jobber med EUs ungdomsprogram i Brussel
Si din mening om Erasmus+
Prosjekter med Tyrkia går som planlagt
inVOLve: nettverk for EVS-volontører
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Fokus på forbedring av gruppeutvekslinger
Unike læringsmuligheter gjennom EVS
Ingen Brexit fra Aktiv Ungdom-programmet
No hate - kurs for ungdomsarbeidere
Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?
Takk for innsendte søknader!
Frivillig arbeid gir språkfordeler
Fremtidens fredsmeklere
Ungt entreprenørskap i Østfold
Bli en verdensborger, delta på EVS
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Sammen mot sosial ekskludering
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter
Volontører på folkehøgskoler
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs