Støtte til samarbeid blant ungdomsorganisasjoner og nettverk i Europa


Europeiske ikke-statlige organisasjoner og nettverk i EU som er aktive på ungdomsfeltet kan nå søke om driftsstøtte for 2018.

 

Søknadsfrist er 14. desember 2017 klokken 12:00 (dagtid).  

 

Det er forventet at organisasjoner som får støtte skal gjennomføre aktiviteter som:

  • Fremmer en større demokratisk deltakelse av unge, bidrar til debatt om eller utvikling av politikk som berører unge og ungdomsorganisasjoner på europeisk, nasjonal, regional og lokalt nivå, bidrar til at unges stemme blir hørt i samfunnet, fremmer valgdeltakelse i Europaparlamentsvalg, fremmer unges deltakelse i beslutningsprosesser,
  • Fremmer unges tilgang til muligheter, forenkler overgang fra ungdom til voksenlivet (særlig integrerering i areidsmarkedet), øker sosial inkludering av unge,
  • Fremmer utvikling av kompetanse og ferdigheter gjennom ikke-formell læring, ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeid, fremmer digitale ferdigheter, interkulturell læring, kritisk tekning, respekt for forskjeller og verdier som solidaritet, like muligheter og menneskerettigheter blant unge i Europa.

 

Det totale budsjettet for ungdomsfeltet i denne utlysningen er på 4 millioner euro.

 

Man kan søke om maksimum 35.000 euro hvis man søker om en årlig driftsstøtte eller 50.000 euro dersom man søker om årlig driftsstøtte som del av et tre-årig samarbeid.

 

Se hele utlysningen her.

Det er også mulig å delta på en informasjonsdag i Brussel den 27. oktober.


Søknaden sendes til EU-kommisjonen, og må skrives på ett av de offisielle EU-språkene.

 (2017-10-27 10:00:28)

Les også om
Nedetid for Mobility Tool+
«Europe is Difference» – gruppeutveksling
Aktiv Ungdom-seminaret 2016
Europeiske volontører samlet i Balestrand
Journalistspire? Hobbyfotograf? Karikaturtegner?
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Ledig stilling i Brussel
Volontørtjenesten endrer Europa
Fokus på ikke-formell læring
Bidra til å lage et mest mulig relevant kurs om Youth policy
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Valgets kvaler
Nye satser fra 2018
Vi markerer FNs internasjonale dag for frivillighet!
Seminar om ungdomsinformasjon og rådgiving
Resultatene fra andre søknadsrunde er klare
Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Hva er ditt beste Erasmus+-tips?
Søknadsrunde 2 i 2017
Abonner på nyhetsbrevet til DG EAC!
Erasmus+ fyller 30 år!
Serbia gjør seg klar for Erasmus+
Volontørtjeneste i Europa har konkrete effekter
Flott lanseringskonferanse i Operaen
Europeisk ungdomsuke 2017
Kurs for Aktiv Ungdom-ambassadører i Oslo
Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits
Volontørsamlinger i Oslo
Kom i gang med gruppeutvekslinger
Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer
Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke
Enklere å rapportere på Aktiv Ungdom-prosjektene
På innsiden av EU
48 søknader til 2. februar-fristen
EU lanserer europeisk solidaritetskorps
Utlysning av Aktiv Ungdom-midler: sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdom
Utlysning av midler til driftsstøtte for europeiske NGO'er og uformelle nettverk på ungdomsfeltet
Bli bedre på å formidle prosjektet ditt
Hellas tilbake i Erasmus+: Aktiv Ungdom
Ajla vant fotokonkurransen
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Aktiv ungdom-ambassadører i Kautokeino
Anita jobber med EUs ungdomsprogram i Brussel
Si din mening om Erasmus+
Prosjekter med Tyrkia går som planlagt
inVOLve: nettverk for EVS-volontører
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Fokus på forbedring av gruppeutvekslinger
Unike læringsmuligheter gjennom EVS
Ingen Brexit fra Aktiv Ungdom-programmet
No hate - kurs for ungdomsarbeidere
Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?
Takk for innsendte søknader!
Frivillig arbeid gir språkfordeler
Fremtidens fredsmeklere
Ungt entreprenørskap i Østfold
Bli en verdensborger, delta på EVS
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Sammen mot sosial ekskludering
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter
Volontører på folkehøgskoler
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs