Oversikt over EVS-seminar 2018


Her finn du ei oversikt over kor og når dei ulike seminara skal arrangerast i 2018. EVS-organisasjonar vil verta kontakta av oss i god tid før kvart seminar med meir informasjon. Dersom datoen er blå er seminaret ope for påmelding.  Klikk på datoen for meir informasjon.This is an overview of the seminars planned in Norway in 2018.  Please note that changes may occur. If the dates are blue, the relevant seminar is open for registration. Click on the dates for more information. 

 

 

Oversikt 2018

Hugs at dette berre er ein plan og at endringer kan skje.

 

Ankomstseminar

  • 12. - 14. februar - Haraldsheim, Oslo - 15 deltakarar
  • 23. - 25. mai - Haraldsheim, Oslo - 15 deltakarar
  • September/oktober - Ankomstseminar - 70 deltakarar - tid og stad kjem seinare

 

Midtårsseminar 

  • 4. - 7. februar - Haraldsheim, Oslo - 35 deltakarar*
  • 7.- 10. februar - Haraldsheim, Oslo - 35 deltakarar*
  • 8. - 10. august - Haraldsheim, Oslo - 15 deltakarar

*Desse kursa vil overlappa kvarandre med eit felles opplegg den 7. februar

 

Evalueringsseminar for heimkomne volontørar

  • Desember - Oslo - 20 deltakarar

 

Kurs for nyleg godkjente vertsorganisasjonar

  • Hausten 2018 - 15 deltakarar - tid og stad kjem seinare

 

Samling for EVS-organisasjonar i Noreg

  • Hausten 2018 - 15 deltakarar - tid og stad kjem seinare

 (2017-11-10 13:52:13)

Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs