Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?


Et rekordhøyt antall søknader ble sendt inn til årets siste søknadsfrist. Nå har 34 prosjekter fått støtte. Det betyr at nesten halvparten av alle søknadene har blitt innvilget! Se hvem som har fått støtte.

 

 

Mange søknader og nye søkere 
I denne runden fikk vi inn 79 søknader med en total søknadssum på nesten 34 millioner kroner. Det er ny rekord! Til samme tid i fjor fikk vi inn 46 søknader.

 

Liste over alle som har fått støtte finner du her.

 

Tre prosjekter har blitt sendt til ny vurdering, så antallet innvilgede søknader kan øke.

 

Det er gledelig å se at det det er mange som har søkt for første gang i søknadsbunken. En tredjedel er førstegangssøkere, og rett over halvparten av disse har nå fått støtte.

 

Fra frivillig arbeid i utlandet til ungdomsmedvirkning på fylkesnivå  
Temaene for de innvilgede prosjektene er blant annet ungdomsmedvirkning, inkludering, kultur og kulturutveksling, interkulturell læring, ungdomsarbeid og klimaendring.

 

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

 

NAV Møre og Romsdal – EVS Slovenia
NAV Møre og Romsdal har fått € 18 143/ ca. 175 000 kr i støtte til å sende unge frivillige til Slovenia. Dette er ungdom med færre muligheter, for eksempel fordi de har helseproblemer eller ikke er i opplæring eller utdanning. Det å bo og jobbe i et flerkulturelt miljø i et annet land vil forhåpentligvis utvide horisonten deres, utfordre dem til å gå ut av komfortsonen og gi dem nye perspektiver. NAV Møre og Romsdal vil sørge for ekstra oppfølging til de frivillige som drar ut.

 

Ballangen kommune - Building Identity Capital 4: Torino in Ballangen, Ballangen in Torino
Ballangen kommune vil få € 94 892/ ca. 914 000 kr i prosjektmidler for å kunne organisere gruppeutvekslinger i Ballangen og i Torino i Italia. Utvekslingene skal gi ungdommene som deltar en anledning til å utforske sin egen identitet og hverandres kulturer. De skal også bli mer bevisste på diskriminering og rasisme.

 

Natur og ungdom – Training for Change: Inclusive youth climate action
Natur og ungdom har fått tildelt € 18 425/ ca. 174 000 kr til opplæring for ungdomsarbeidere. Kurset skal gi lokallag bedre forutsetning til å inkludere utsatt ungdom i arbeidet sitt, samt større forståelse for hvordan marginaliserte grupper påvirkes av klimaendringer og annen sosial og miljømessig urett på lokalt og globalt nivå. Etterpå skal deltakerne gi opplæring i sine egne hjemland.

 

Vest-Agder fylkeskommune - Ung medvirkning i Agder 2020
Vest-Agder fylkeskommune har fått € 18 200/ ca. 170 000 kr til et ungdomspolitisk møte. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt fylkessammenslåing, og dette prosjektet skal sørge for at politikere og administrasjon lytter til regionens ungdommer om hvordan Agder fylkeskommune best kan tilrettelegge for god medvirkning i 2020 og fremover. Ungdommene skal også kurses i demokrati og medvirkning.

 

Volda kyrkjelege fellesråd – Green Fingers
Volda kyrkjelege fellesråd har fått € 74 840/ ca. 720 000 kr til et strategisk partnerskap som skal skape bedre jobbmuligheter for unge som tilhører minoritetsgrupper som romfolket, flyktninger og innvandrere. Gjennom innovativ bruk av økologisk landbruk skal ungdommene utvikle ny kompetanse og kunnskap slik at de skal kunne skape sine egne jobbmuligheter i fremtiden. Partnerne kommer fra Ungarn, Romania og Italia.

 

 

Mest penger til Møre og Romsdal 

Det har blitt innvilget prosjekter i 14 fylker. Det er Oslo, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har flest prosjekter, og det er Møre og Romsdal som stikker av med den største pengesummen i denne runden.

 


Alle EVS-prosjektene har fått støtte!
Det varierer hvor mange prosjekter som har blitt innvilget i hver prosjekttype. Alle EVS-prosjektene ble innvilget, men kun to av elleve strategiske partnerskap (18%) ble innvilget. Innvilgningsprosenten avhenger av hvilken sum som er tilgjengelig i hver prosjekttype og hvor stor konkurransen er.

 

NB: Ett av prosjektene består av både EVS og opplæring for ungdomsarbeidere. Dette teller som to prosjekter i denne oversikten.  

 

 

Tilsammen 11 millioner kroner har blitt delt ut i siste søknadsrunde. Det minste prosjektet mottar i underkant av 60 000 kr, mens det største prosjekter får over en million kroner. Gjennomsnittsbeløpene i de forskjellige prosjekttypene er:

  • EVS/ frivillig arbeid: ca. 270 000 kroner
  • Gruppeutveksling: ca. 322 000 kroner
  • Opplæring for ungdomsarbeidere: ca. 236 000 kroner
  • Strategiske partnerskap: ca. 880 000 kroner
  • Ungdomspolitiske møter: ca. 175 000 kroner

 

Neste søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. februar 2018 klokken 12.00. (2017-11-22 15:35:38)

Les også om
Nedetid for Mobility Tool+
«Europe is Difference» – gruppeutveksling
Aktiv Ungdom-seminaret 2016
Europeiske volontører samlet i Balestrand
Journalistspire? Hobbyfotograf? Karikaturtegner?
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Ledig stilling i Brussel
Volontørtjenesten endrer Europa
Fokus på ikke-formell læring
Bidra til å lage et mest mulig relevant kurs om Youth policy
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Valgets kvaler
Nye satser fra 2018
Vi markerer FNs internasjonale dag for frivillighet!
Seminar om ungdomsinformasjon og rådgiving
Resultatene fra andre søknadsrunde er klare
Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Hva er ditt beste Erasmus+-tips?
Søknadsrunde 2 i 2017
Abonner på nyhetsbrevet til DG EAC!
Erasmus+ fyller 30 år!
Serbia gjør seg klar for Erasmus+
Volontørtjeneste i Europa har konkrete effekter
Flott lanseringskonferanse i Operaen
Europeisk ungdomsuke 2017
Kurs for Aktiv Ungdom-ambassadører i Oslo
Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits
Volontørsamlinger i Oslo
Kom i gang med gruppeutvekslinger
Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer
Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke
Enklere å rapportere på Aktiv Ungdom-prosjektene
På innsiden av EU
48 søknader til 2. februar-fristen
EU lanserer europeisk solidaritetskorps
Utlysning av Aktiv Ungdom-midler: sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdom
Utlysning av midler til driftsstøtte for europeiske NGO'er og uformelle nettverk på ungdomsfeltet
Bli bedre på å formidle prosjektet ditt
Hellas tilbake i Erasmus+: Aktiv Ungdom
Ajla vant fotokonkurransen
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Aktiv ungdom-ambassadører i Kautokeino
Anita jobber med EUs ungdomsprogram i Brussel
Si din mening om Erasmus+
Prosjekter med Tyrkia går som planlagt
inVOLve: nettverk for EVS-volontører
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Fokus på forbedring av gruppeutvekslinger
Unike læringsmuligheter gjennom EVS
Ingen Brexit fra Aktiv Ungdom-programmet
No hate - kurs for ungdomsarbeidere
Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?
Takk for innsendte søknader!
Frivillig arbeid gir språkfordeler
Fremtidens fredsmeklere
Ungt entreprenørskap i Østfold
Bli en verdensborger, delta på EVS
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Sammen mot sosial ekskludering
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter
Volontører på folkehøgskoler
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs