Ny erklæring om Erasmus-programmets fremtid


Ni millioner europeere har så langt studert, reist, vært frivillig eller fått arbeidserfaring i et annet land gjennom Erasmus-programmet. EU-kommisjonen inviterte i høste denne «Erasmus-generasjonen» til å si hvordan Erasmus-programmet bør se ut i fremtiden. Dette resulterte i en Erasmus-erklæring, som nylig ble lagt fram i EU-parlamentet for høytstående EU-politikere.  I løpet av høsten kunne tidligere deltakere og andre dele, gi innspill og komme med ideer for hvordan programmet skal se ut etter 2020. Til å lede diskusjonene fikk de en representant fra hvert av programlandene til å delta i arbeidsgrupper.

 

Erfaren Erasmus-deltaker fra Norge 

Fra Norge deltok Joakim Arnøy fra Narvik. Han har vært Erasmusstudent i Tyskland og EVS-volontør i Italia. Nå jobber han for Narviksenteret, som mottar støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 

- Europa trenger et større Erasmus-program

I løpet av høsten ble sentrale tema som sosiale utfordringer, aktiv deltakelse, inkludering og så videre diskutert. Innspillene og diskusjonen resulterte i en Erasmus-erklæring.

 

I erklæringen kommer Erasmus+-generasjonen med en visjon for fremtiden og forslag til hvordan programmet kan bli mer effektivt. De kommer også med en klar oppfordring til Europas ledere: Vi trenger et større Erasmus-program for å ha en større innvirkning på Europas fremtid.

 

Fremtiden til programmet avgjøres ikke bare av politikere 

Erklæringen ble lagt fram i EU-parlamentet den 30. november.

«Det var morsomt å se at våre ideer og ønsker for fremtidig program ble lagt frem i EU-parlamentet. Vi ble lyttet til og ønsket velkommen av policymakere. Men det var allikevel mange av oss i arbeidsgruppen som avsluttet dagen med viten om at det ikke er her fremtiden eller suksessen til programmet avgjøres. Det avgjøres av det videre engasjementet til oss som planlegger eller deltar aktivt i prosjekter,» oppfordrer Joakim.

 

Les erklæringen her.  

 

Bilde av arbeidsgruppen for "Societal challenges", som Joakim (til høyre) var en del av. 

 (2017-12-14 10:49:30)

Les også om
Rekordtall for Erasmus+ i jubileumsåret 2017
Pernille (18) holdt foredrag for 2000 i Brussel
Nå kan du påvirke fremtiden til Erasmus+-programmet
Ny Erasmus+-app
Erasmus+ fyller 30 år!
Ajla vant fotokonkurransen
Ny erklæring om Erasmus-programmets fremtid
Samisk samfunnsengasjement startet med frivillig arbeid i Tyskland
Del og les inspirerende historier om Erasmus+
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs