Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid


Søk nå om å delta på studietur til Sverige for få inspirasjon til å jobbe mer med unge flyktninger, nyankomne unge innvandrere og asylsøkere. I løpet av studiebesøket vil du lære om god praksis, dele erfaringer og få ideer til lokale prosjekter. 

Studieturen finner sted 18.-21. april 2018.

 

Søknadsfrist er 28. januar.Det finnes mange initiativer for disse målgruppene allerede, og formålet med denne studieturen er å lære mer om vellykkede initiativer og dele med hverandre i stedenfor å måtte finne opp hjulet på nytt.

 

Studieturen er for ungdomsarbeidere som allerede jobber med eller som er motiverte til å begynne å jobbe med unge flyktninger, nyankomne unge innvandrere og asylsøkere.


Du bør være: 

  • en ungdomsarbeider, sosialarbeider eller tilknyttet en ungdomsorganisasjon eller institusjon for ungdom som jobber med eller er motivert til å jobbe mer med unge flyktninger, nyankomne unge innvandrere og asylsøkere. 
  • villig til å dele utfordringer og god praksis med de andre deltakerne. 
  • motivert til å gjennomføre nye (internasjonale) integreringsprosjekter i organisasjonen din. 

Tidligere erfaring med Erasmus+ er ikke nødvendig. 

 

I tillegg til selve studiebesøket skal deltakerne delta i en nasjonal forberedelsesfase i januar eller februar. Dere vil også få oppfølging i etterkant i form av veiledning for å utvikle nye prosjekter og/ eller flere kursmuligheter. 

 

Les hele utlysningen og søk her (2017-12-19 14:50:31)

Les også om
TYE - Tools for Youth Exchanges
Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges
Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid
International Symposium on Youth Employment Challenges (ISYEC) 3.rd Edition
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
Communication Matters TC III
ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania
The Art of Dialogue Training
Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger
EVS Trainers' Forum 2018
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs