Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger


Har du tidligere organisert gruppeutvekslinger? Ønsker du at neste utveksling skal bli enda bedre? Da bør du delta på dette kurset i Romania i april.

 

Søknadsfrist er 12. mars. 

 

 

Formålet med kurset er å støtte ungdomsarbeidere og ungdomsledere i å forbedre kvaliteten på gruppeutvekslinger.

 

I løpet av kurset vil du få anledning til å: 

  • reflektere på tidligere utvekslinger og effekten de(n) hadde på ungdommene, partnerorganisjonene og lokalsamfunnet, 
  • øke forståelsen av hvilke aspekter som bidrar til god kvalitet innenfor gruppeutvekslinger: aktiv deltakelse, samarbeid med partner, interkulturell læring, effekt og resultater, 
  • oppleve en ikke-formell læringsprosess og forstå hvordan du kan støtte ungdommers læringsprosess i fremtidige prosjekt og 
  • forbedre kompetansen din i prosjektledelse. 

 

Dato: 16.-21. april i Bucuresti, Romania.

Søknadsfrist er 12. mars

 

Les mer og søk her. (2018-01-10 13:44:58)

Les også om
TYE - Tools for Youth Exchanges
Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges
Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid
International Symposium on Youth Employment Challenges (ISYEC) 3.rd Edition
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
Communication Matters TC III
ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania
The Art of Dialogue Training
Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger
EVS Trainers' Forum 2018
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs