Flere nye prioriteringer i Erasmus+ i 2018


De generelle målsettingene for Erasmus+- programmet er som før. I tillegg har en ny nasjonal prioritering om ungdomsarbeid blitt innført. Kulturarvprosjekter er også prioritert i 2018.

 

Prioritering av prosjekter som forebygger voldelig ekstremisme (radikalisering) og arbeid med flyktninger blir videreført.Fokus på voldelig ekstremisme, marginaliserte ungdommer og flyktninger

 

Spesifikke prioriteringer for mobilitetsprosjekter som gruppeutvekslinger, frivillig arbeid og opplæring av ungdomsarbeidere fra 2017 blir videreført også i år.

 

I utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på prosjekter som: 

 

  • når ut til marginaliserte ungdommer, 
  • fremmer mangfold, interkulturell og interreligiøs dialog, 
  • fremmer grunnleggende verdier som frihet, toleranse og respekt for menneskerettigheter,
  • fremmer mediekunnskap, kritisk tenkning og ungdoms initiativ, 
  • styrker ungdomsarbeideres kompetanse og gir dem metoder som er nødvendige for å lære ungdommer om felles verdier. Det legges vekt særlig vekt på å nå ut til ungdommer som er vanskelige å nå og prosjekter som kan forhindre voldelig ekstremisme (radikalisering) blant ungdommer.

 

Ungdomsarbeid, ikke-formell læring og frivillig arbeid kan bidra til å takle behovene til flyktninger, asylsøkere og innvandrere og øke bevisstheten omkring disse temaene i lokalsamfunnet. Det vil derfor bli lagt vekt på å støtte mobilitetsprosjekter som involverer eller fokuserer på flyktninger, asylsøkere og innvandrere.


Ny nasjonal prioritering – fokus på ungdomsarbeidere 
Et viktig fokus for ungdomsfeltet i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å øke kvaliteten på ungdomsarbeid. I Norge i 2018 vil vi derfor prioritere søknader om opplæring for ungdomsarbeidere som kommer fra organisasjoner som jobber direkte med ungdommer.

 

Det brukes ingen strikt definisjon på ungdomsarbeider i denne sammenhengen. Det kan være en ansatt eller en som jobber frivillig i en organisasjon, klubb, kommune og liknende. Men vedkommende må jobbe med en ungdomsgruppe som møtes med jevne mellomrom. Ungdomsarbeideren må også ha en pedagogisk rolle og målsetning for ungdomsarbeidet.

 

Den nasjonale prioriteringen gjelder for alle søknadsrunder i år.


EUs kulturarvår i 2018
2018 er EUs første kulturarvår. En rekke EU-programmer vil derfor ha et spesielt fokus på kulturarv i år, inkludert Erasmus+. Kulturarv bidrar til nye jobber, økonomisk vekst og samhold i samfunnet. Prioritet vil bli gitt til prosjekter som bidrar til å øke oppmerksomheten om Europas kulturarv, og særlig til prosjekter som støtter utvikling av kompetanse, sosial inkludering, kritisk tenkning og ungdomsengasjement.

 


Les mer om målsettingene i programguiden.

 (2018-01-10 14:27:20)

Les også om
Nedetid for Mobility Tool+
«Europe is Difference» – gruppeutveksling
Aktiv Ungdom-seminaret 2016
Europeiske volontører samlet i Balestrand
Journalistspire? Hobbyfotograf? Karikaturtegner?
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Ledig stilling i Brussel
Volontørtjenesten endrer Europa
Fokus på ikke-formell læring
Flere nye prioriteringer i Erasmus+ i 2018
Bidra til å lage et mest mulig relevant kurs om Youth policy
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Valgets kvaler
Nye satser fra 2018
Vi markerer FNs internasjonale dag for frivillighet!
Seminar om ungdomsinformasjon og rådgiving
Resultatene fra andre søknadsrunde er klare
Høye reisekostnader?
Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene
Informasjonsmøte i Drammen
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Infodag om Erasmus+-programmet for idrett 30. januar
Hva er ditt beste Erasmus+-tips?
Søknadsrunde 2 i 2017
Abonner på nyhetsbrevet til DG EAC!
Erasmus+ fyller 30 år!
Serbia gjør seg klar for Erasmus+
Nå kan du søke om prosjektstøtte!
Volontørtjeneste i Europa har konkrete effekter
Flott lanseringskonferanse i Operaen
Europeisk ungdomsuke 2017
Kurs for Aktiv Ungdom-ambassadører i Oslo
Fortsatt mulig å samarbeide med Sveits
Volontørsamlinger i Oslo
Kom i gang med gruppeutvekslinger
Ungdomspolitisk møte mot hatefulle ytringer
Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke
Enklere å rapportere på Aktiv Ungdom-prosjektene
På innsiden av EU
48 søknader til 2. februar-fristen
EU lanserer europeisk solidaritetskorps
Utlysning av Aktiv Ungdom-midler: sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdom
Utlysning av midler til driftsstøtte for europeiske NGO'er og uformelle nettverk på ungdomsfeltet
Bli bedre på å formidle prosjektet ditt
Hellas tilbake i Erasmus+: Aktiv Ungdom
Ajla vant fotokonkurransen
Positive opplevelser som nylig godkjent EVS-organisasjon
Aktiv ungdom-ambassadører i Kautokeino
Anita jobber med EUs ungdomsprogram i Brussel
Si din mening om Erasmus+
Prosjekter med Tyrkia går som planlagt
inVOLve: nettverk for EVS-volontører
EVS som tiltak mot frafall i videregående skole. Er det mulig?
Fokus på forbedring av gruppeutvekslinger
Unike læringsmuligheter gjennom EVS
Ingen Brexit fra Aktiv Ungdom-programmet
No hate - kurs for ungdomsarbeidere
Nysgjerrig på om ditt prosjekt har fått støtte?
Takk for innsendte søknader!
Frivillig arbeid gir språkfordeler
Fremtidens fredsmeklere
Ungt entreprenørskap i Østfold
Bli en verdensborger, delta på EVS
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
God jul frå Erasmus+: Aktiv Ungdom
Sammen mot sosial ekskludering
Frivillighet løfter ungdomstilbudet i Bremanger kommune
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter
Konsultasjon om hvordan EU-budsjettet bør se ut etter 2020
Volontører på folkehøgskoler
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs