Annual EVS Event: Lærte om hvordan bruke EVS-erfaringen i en jobbsøkeprosess


9. desember 2017 ble Annual EVS Event arrangert i Oslo. Dette er et årlig arrangement for tidligere volontører i EVS-programmet, og er spesielt rettet mot de som har kommet tilbake fra sitt EVS-opphold i løpet av det siste året. 15 deltakere fra hele landet deltok på arrangementet, og stemningen var god!Deltakerne delte sin EVS-opplevelse med de andre deltakerne, og reflekterte sammen over positive og negative erfaringer. I tillegg ble de utfordret på hvordan de kan fremheve sin EVS-erfaring aktivt når i en jobbsøkerprosess.



NEVO (Norsk eks-volontørorganisasjon) og Aktiv Ungdom samarbeidet om arrangementet. Her kan du lese NEVOs oppsummering fra dagen



Vi inviterer til Annual EVS Event igjen mot slutten av 2018!

 (2018-01-11 13:18:37)

Les også om
Oversikt over EVS-seminar 2018
Europa samlet i Oslo
Mid-term seminar for volunteers in Norway, 9-11 august 2017
Oversikt over EVS-seminarer 2011
Oversikt over EVS-seminarer 2017
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway autumn 2017
Annual EVS Event: Lærte om hvordan bruke EVS-erfaringen i en jobbsøkeprosess
Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016
Ankomstseminar 9. - 11. mars 2016
EVS on-arrival seminar for volunteers in Norway, May 2016
Rapport fra volontørsamling i Balestrand
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs