Forsikring


Senderorganisasjonen har ansvar for at volontøren har både Europeisk helsetrygdekort og Cigna forsikring.Europeisk helsetrygdekort / European Health Insurance Card


 

 

 

Europeisk helsetrygdekort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU-, eller EØS-land. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.

 

Bestille eurpeisk helsetrygdekort

 

Cigna forsikringen kommer i tillegg til Europeisk helsetrygdkort som alle må skaffe seg i god tid før avreise.

 

Information and national contacts for the European Health Insurance Card.

 

Cigna forsikring   

 

 

Volontører som reiser ut gjennom Europeisk volontørtjeneste er dekket gjennom en forsikringsordning som er spesielt tilrettelagt for å beskytte volontører under deres volontøraktiviteter. Forsikringen er gratis for volontørene. 

 

EVS forsikringsordning gir følgende garantier:

  • Helseutgifter
  • Hjemsendelse og assistanse
  • Gjensidig forsikring: Varig invaliditet og livsforsikring
  • Privat ansvarsforsikring
    

 

Registrering av forsikring 

 

Vedlegg
Instructions for the administrator

 

Det trengs ikke et passord for å registrere volontøren.

 

All informasjon, forsikringsvilkår og kontaktopplysninger finnes på samme nettside.

 

Ta direkte kontakt med forsikringsselskapet hvis dere trenger veiledning.

 

 

 
Vedlegg
Cigna - A Guide to Your Group Medical Plan - EVS

 

  

 

 

 
Vedlegg
Cigna Benefits Overview

 

 

 Av Einar Rafn Guðbrandsson (2016-09-12 13:18:34)

Les også om
Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner
Forsikring
EVS-informasjonspakke
Ny studie belyser de positive effektene av EVS
Praktisk håndbok for kvalitet i EVS
Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner
Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs