Forklaring på søkekriterier i databasen


Hva ligger i søkekriteriene?

 FORKLARING PÅ SØKEKRITERIER

 

http://europa.eu/youth/evs_database

 

Søk etter "Country",  "Organisation topics",  og/eller "EVS accreditation type".  De andre søkefeltene kan stå blanke.

 

Organisation country

Søk etter land

 

Organisation topics
Hvilket område eller tema jobber organisasjonen med? Her kan det stå for eksempel "Art and culture" (kunst og kultur), "Environment" (miljø), "Anti-rascism/xenophobia" (anti-rasisme og fremmedfrykt). Ofte har organisasjonen aktiviteter som berører flere temaer.

 

EVS accreditation type
Her har man tre alternativer; vert, sender eller koordinerende organisasjon.
Søker du etter senderorganisasjon i Norge, velger du "Sending organisation". Ønsker du å lete etter en vertsorganisasjon, velger du "Receiving organisation" og kombinerer dette søket med et av de andre kriteriene fra listen.

 

Trykk på overskriften (organisasjonens navn) eller "read more" knappen for å se generell informasjon om organisasjonen og kontaktinformasjon.

 

 

Velger du "advanced search" får du opp flere søkefelt:

 

Organisation town/city

Søk etter by eller område.

 

Organisation name
Navnet på organisasjonen.

 

Organisation PIC number/EVS accreditation number
Dette er et referansenummer som hver enkel organisasjon har fått tildelt. 

 

Inclusion topics
Noen vertsorganisasjoner jobber med og tar imot ungdom med spesielle utfordringer. Det kan bety at de tar imot volontører som har behov for ekstra tilrettelegging, og/eller at målgruppen organisasjonen jobber med er vanskeligstilt ungdom eller ungdom med spesielle behov. I rullgardinmenyen kan man velge de kritrier man føler passer og få opp en liste over alle organisasjoner som jobber med den aktuelle ungdomsgruppen.

 

 

 

 

 

 (2017-01-18 13:53:55)

Les også om
Finnes det andre muligheter?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Postboks 2233 3103 Tønsberg Tlf: 466 15 000
Besøksadresse: Stensberggata 27, 7. etasje, 0170 Oslo (ingen post hit)
Ansv. redaktør: Erik Langbråten Redaktør: Lillian Solheim
Produsert med støtte fra Europakommisjonen; Utdanning og kultur
Utviklet av: Spinner labs