Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Samisk samfunnsengasjement startet med frivillig arbeid i Tyskland


Ánde Trosten var volontør i Hannover i Tyskland i 2012-2013. Der jobbet han med miljørelaterte spørsmål i ungdomsorganisasjonen JANUN. - Å være EVS-volontør i Tyskland ble en døråpner for meg. Det var et år der jeg utviklet meg mye som person og fikk større forståelse for samfunnet, samtidig som jeg knyttet kontakt med mennesker fra store deler av Europa samt Palestina, Israel og Kurdistan. Et fantastisk år, rett og slett!

 

Ánde forteller at samfunnsengasjementet økte etter året som volontør og at mye av det han driver med i dag er takket være opplevelsene han fikk gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS). I dag er han svært aktiv innen samisk ungdomspolitikk og jobber med å fremme samiske interesser i Norden.

 

Ánde hadde mange forskjellige oppgaver som volontør og gir oss et lite innblikk i noe av det han fikk være med på.

 

- Prosjektet jeg var en del av hadde som hovedformål å øke bevisstheten rundt globale klimaendringer og menneskets ansvar for å gjøre noe med dette. Jeg besøkte skoler og organisasjoner for å fortelle om hvordan arktiske områder opplever, og har opplevd, store endringer. I tillegg arrangerte vi vinteraktiviteter for tyske barn i Hannover, og vi tok barn fra byen med ut på landet for å oppleve naturen. I løpet av året jobbet jeg med ca. 300 barn der temaene var å ta vare på klimaet, interkulturell læring og levemåte og tradisjoner for urfolk fra arktiske områder. Jeg fikk også reist på en studietur til Brussel og besøkte en del av EUs institusjoner der.

Det politiske engasjementet økte sammen med samfunnsengasjementet, og hjemme i Norge har Ánde nå vært svært aktiv i en rekke organisasjoner og prosjekter de siste årene.

 

- Etter at jeg kom hjem, engasjerte jeg meg i Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Der har jeg fått startet et viktig prosjekt, «Oadjebas Sápmi - Et trygt Sápmi,» som skal jobbe for å skape en trygg møteplass for samiske ungdom, fri for seksuelle overgrep, trakassering og rasisme og med fokus på psykisk helse.

 

I oktober 2014 ble Ánde valgt som leder for ungdomsutvalget til den største samiske organisasjonen i Norge, Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg, og i 2015 engasjerte han seg også i nordisk politikk.

 

- Jeg har blant annet jobbet med å løfte frem mulighetene vi har i nordområdene med arktisk landbruk, reindrift, fiskeri, turisme og nye næringer kombinert med gamle tradisjoner. Mitt neste mål nå er å få inn en samisk representant i Nordisk råd og i Ungdommens nordiske råd.

 

EVS-oppholdet til Ánde ble finansiert av Erasmus+, som i år fyller 30 år. Jubileet skal markeres over hele Europa i 2017, og i forbindelse med dette forteller én person fra hvert Erasmus+-land sin historie. Norges bidrag er fra Ánde!

 

Nylig var han også i Brussel for å delta på lanseringen av kampanjen. EVS og Erasmus+ har hatt stor betydning for veien videre.

 

- Alt jeg har gjort de siste tre årene er takket være EVS-året mitt. Det var det beste året i livet mitt.

Les også om
Rekordtall for Erasmus+ i jubileumsåret 2017
Nå kan du påvirke fremtiden til Erasmus+-programmet
Ny Erasmus+-app
Erasmus+ fyller 30 år!
Ajla vant fotokonkurransen
Samisk samfunnsengasjement startet med frivillig arbeid i Tyskland
Del og les inspirerende historier om Erasmus+


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS