Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Volontørtjenesten endrer Europa


EUs ambasadør til Norge Helen Campbell tale under konferansen, foto Annette B Søreide«You have changed the fabric of Europe», var budskapet fra Helen Campbell, EUs ambassadør til Norge, til de tidligere volontørene og organisasjonene som er aktive i EVS under markeringen av 20 år med europeisk volontørtjeneste.Campbell var ikke den eneste som understreket den store innvirkningen frivillig arbeid i Europa har både for enkeltpersoner og organsasjoner da EUs delegasjon til Norge og Aktiv Ungdom inviterte til feiring av 20 år med EVS fredag 17. juni.

 

Viktig for lokalsamfunn

Feiringen ble høytidelig åpnet av statssekretær Kai Morten Terning fra Barne- og likestillingsdepartementet, som understreket at volontørene gjør lokalsamfunnet til et bedre sted. De tar med seg sterke minner som danner grunnlag for resten av livet. Han var imponert over forskningen som viser i hvilken grad unge mennesker preges og utvikler seg gjennom et volontøropphold.

 

EVS en viktig satsing for EU

Mariann Kilngberg, nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, under EVS20-markeringen, foto Annette B Søreide
Mariann Klingberg fra EU-kommisjonen
Vår egen nasjonale ekspert i EU-kommisjonen, Mariann Klingberg, oppfordret alle som allerede er aktive i EVS til å være ambassadører for ordningen. EVS er ett av flaggskipene i Erasmus+, og en storsatsing i årene fremover.

 

I Marianns innlegg kom det frem at det blir behov for flere organisasjoner som tar i mot, flere som er villige til å sende, og ikke minst flere ungdommer som ønsker å bidra med sin frivillige innsats i årene som kommer. Gjennom EVS får mange unge sin første internasjonale erfaring, og  styrker samtidig sine muligheter på arbeidsmarkedet ved å få erfaring og vise selvstendighet, og derfor legges det stadig større midler i potten.

 

Erasmus+ gir viktig lærdom

Simen Ekern under EVS20-markeringen, foto Annette B Søreide
Simen Ekern, forfatter

 

Vi som jobber med programmet vet at EVS blir til gjennom brukerne. Arbeidet både volontørene og organisasjonene gjør er viktig ungdomsarbeid, men også arbeid for interkulturell forståelse og integrasjon.

 

Dette ble fint uttrykt av Simen Ekern, som dro opp de store linjene rundt europeisk samarbeid og identitet. Ekern pekte blant annet på viktigheten av langsiktige programmer som Erasmus+ for å styrke og ivareta båndene mellom landene i dagens Europa, der mange vender seg mot politikere med raske løsninger på økonomisk krise, arbeidsledighet og migrasjon.

 

 

 

Tuba Ardic og Gard Eidtungjerdet under EVS20-arrangementet, foto Annette B Søreide
Dagens konferanisierer, Tuba og Gard

 

På programmet sto både festtaler, innlegg fra brukerorganisasjonene og forskning på ungdomsfeltet. Det hele ble fint rammet inn av historien om Tuba og Gard, konferansierene våre, som møttes takket være Aktiv Ungdom-programmet. Og med 140 ildsjeler til stede, ble stemningen god!

 

Alle foto: Annette B. Søreide

Les også om
Europa samlet i Oslo
Maren dro til Frankrike som frivillig arbeider
Volontørtjeneste i Europa har konkrete effekter
På innsiden av EU
Fire volontører om EVS
Astrid reiste til Sardinia som volontør
Fra Frankrike til Nordpolen
Film: stort potensiale i å sende ungdom fra Norge på volontørtjeneste
EVS fyller 20 år!
Elise var volontør i England
Film: Du kan forandre deg selv, og livet ditt!
Volontørtjenesten endrer Europa
Fra Grua til Stuttgart
Film: Europeisk volontørtjeneste har gjort kommunen internasjonalt orientert
En volontørs bekjennelser
Erasmus+: Aktiv Ungdom inviterer til konferanse og jubileumsfeiring
Program konferanse og jubileumsfeiring EVS 20 år!
Ønsket å hjelpe andre
Film: Møt Boldizsar, volontør i Nordfjordeid


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS