Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Dilek Ayhan - krisen kan nå oss også


Androulla Vassiliou og Dilek AyhanNorges ungdomsambassadør under den Den europeiske ungdomsuka, Dilek Ayhan, mener vi ikke kan ta for gitt at norsk ungdom styrer unna arbeidsledighet og nedgangstider. I et kriserammet Europa er det viktig med muligheter som de Aktiv Ungdom gir.Som ungdomsambassadør representerte Dilek Norge under ungdomsuka i Brussel i mai. Hun deltok i prosjektpresentasjoner, debatter og ved utdelingen av prisene for de beste Aktiv Ungdom-prosjektene 2007-2013. På bildet er hun sammen med Androulla Vassiliou, EU-kommisæren på blant annet ungdomsfeltet.

 

Viktig læring også utenfor skolen

Dilek mener at Aktiv Ungdom-prosjekter gir unge muligheten for å lære på andre arenaer enn skolen, de åpner for nettverksbygging og de kan gi deltakerne viktig mestringsfølelse. Arrangementer som Den europeiske ungdomsuka bygger opp under dette.

 

Et viktig mål for Aktiv Ungdom-programmet er nettopp å gi unge nyttige erfaringer og læring fra alternative arenaer. Mange unge dropper ut, og arbeidsmarkedet er i store deler av Europa svært vanskelig. For å sikre sin egen fremtid, er det viktig å skaffe seg kompetanse som kan skille en ut, og øke sjansene for å komme i arbeid. Deltakelse i prosjekter og engasjement i frivillige organisasjoner kan være en vei å gå.

 

Norsk ungdom dårlig forberedt?

I denne sammenhengen mener Dilek at norsk ungdom - og foreldregenerasjonen - bør ta inn over seg at krisen kan nå Norge også. Hvis vi ikke forbereder oss på dette, vil norsk ungdom kunne bli tapere i et globalt arbeidsmarked, sier hun.

 

Les mer om Dileks tanker om dette og hva hun bidro med på Europaportalen.

 

Dilek Ayhan

Dilek er i dag leder av Alarga, en organisasjon som arbeider med å styrke næringslivets konkurranseevne gjennom økt interkulturell kompetanse. Hun har ledet JADE, et europeisk nettverk for unge gründere, og har mottatt priser for sitt engasjement for ungdom med flerkulturell bakgrunn. Dilek har dessuten vært deltaker i flere Aktiv Ungdom-prosjekter.(12.06.2013)

Les også om
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Vel gjennomført IdeasLab
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal nominert til europeisk ungdomspris
La deg inspirere
Europeisk ungdomsuke 2017


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS