Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet


I forbindelse med årets europeiske ungdomsuke har hvert programland i Erasmus+ valgt en "changemaker". Dette er unge som har bidratt til solidaritet, inkludering, demokrati eller aktivt medborgerskap. De har bidratt til forandring i samfunnet, inspirert andre eller utviklet nye idéer.

 

EUs 33 "changemakere" representerer engasjement og endring for fremtiden. I Norge falt valget på 18 år gamle Pernille Hunnes fra Gjøvik. Hun har allerede bidratt til positive endringer i lokalsamfunnet der hun bor og er et godt eksempel på at engasjement og stå-på-vilje betyr noe.Hva er egentlig en "changemaker"?

 

- En "changemaker" er en som bidrar i samfunnet! Det handler om å være den forandringen du ønsker å se i samfunnet og være den beste utgaven av deg selv!

 

- Da jeg søkte om å bli Norges "changemaker", var det noe jeg virkelig hadde lyst til å være med på, men det skulle bare være én fra hele landet, så det var veldig gøy da jeg fikk beskjed om at det var jeg som hadde blitt valgt ut. I mars reiste jeg til Barcelona for å lage en liten film om Erasmus+-prosjektene jeg har vært med på, og nå i mai har jeg vært en uke i Brussel sammen med de andre changemakerne.

 

Se filmen om Pernille

 

"Changemakerne" fra de 33 Erasmus+-programlandene hadde workshops, besøkte EU-parlamentet og Europakommisjonen, de møtte folk som jobber i de forskjellige EU-organene, og de tok del i en konferanse om den fremtidige ungdomsstrategien i EU. Programmet var fullpakket!

 

- Jeg har lært så mye ved å være sammen med de andre ungdommene, og dette er noe av det morsomste og største jeg har oppnådd. Turen til Brussel har vært så inspirerende, jeg ble kjent med mange forskjellige mennesker, og jeg lærte masse nytt. Når jeg kommer hjem håper jeg å kunne fortsette å engasjere ungdommen til å delta i samfunnet.

 

Solidaritet i Europa sto sentralt på ungdomsstrategikonferansen i Brussel. 

 

I 2015 var Pernille med å arrangere en gruppeutveksling med støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 

- Gjennom Ung i Gjøvik og Ungdommens Hus, et ressurssenter for ungdom i Gjøvik, startet vi gruppeutvekslingen Inception sammen med et ungdomshus i Petrozavodsk i Russland. 58 norske og russiske ungdom mellom 14 og 19 år deltok i prosjektet. Vi var i Petrozavodsk i 2015, og året etter kom de hit og besøkte oss. Utvekslingen hadde fokus på demokrati, samarbeid, kommunikasjon og refleksjon, og vi arrangerte aktiviteter som skulle bygge opp under disse temaene.

 

Hvilken rolle hadde du i prosjektet?

 

- Da de russiske ungdommene kom til Norge, satt jeg i arbeidsgruppa. Jeg var med å finne aktiviteter vi kunne gjøre sammen for å skape trivsel og aktiviteter som øker samarbeid, refleksjon og kulturforståelse - tre viktige prinsipper i Erasmus+-programmet. Vi hadde for eksempel en kulturkveld der russerne hadde med seg tradisjonell mat og vi viste dem norske mattradisjoner.

 

Pernille forteller videre at hun ble inspirert av utvekslingen til blant annet å stå opp for ungdommene på Gjøvik da kommunen ville legge ned Ungdommens Hus. Dette et viktig tilbud i Gjøvik med både ungdomsaktiviteter og egen helsestasjon for ungdom.

 

- Erasmus+ har vært med på å forme meg. Prosjektet har gitt meg så mye, og engasjementet jeg har tatt med meg videre har også smittet over på andre unge i lokalsamfunnet. Vi har stått sammen mot kommunen og har fått beholde Ungdommens Hus enn så lenge. Vi har frontet saken i media og kjemper fortsatt mot nedleggelse. Sammen med broren min lager jeg nå en dokumentar om Ungdommens Hus og hvor mye dette tilbudet betyr for oss. Det er et tilbud som utvikler ungdommen og gir dem læring de ikke kunne ha fått gjennom vanlig læring på skolen. Det er et sted å møte nye mennesker og være med på aktiviteter. Det å ha en oppholdsplass bidrar også til at mange holder seg unna kriminalitet og rusmidler. Ungdommens Hus er med på å gi oss sunne verdier og holdninger. Planen er å vise dokumentaren til kommunen sånn at vi får beholde det ungdomstilbudet vi har og setter så stor pris på.

 

"Changemakerne" holdt TEDx-talks og fikk goodiebags.

 

Pernille har akkurat blitt 18 år og går i 2. klasse på videregående. Det mangler ikke på engasjement for fremtiden. Hun sier hun har planer, men vet ikke helt hvilken retning de tar ennå. Hun ønsker å være med i flere Erasmus+-prosjekter fremover og ønsker sterkt å fortsette å bidra i samfunnet. 

 

"Changemakere" 2017 i Brussel.

Les også om
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Vel gjennomført IdeasLab
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal nominert til europeisk ungdomspris
La deg inspirere
Europeisk ungdomsuke 2017


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS