Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Søk midler til ungdomsarrangementer under Europeisk ungdomsuke


Europeisk ungdomsuke skal markeres over hele Europa fra 1. - 7. mai 2017. Vil du være med? Nå kan du søke Aktiv Ungdom om inntil 30 000 kroner i støtte til lokale ungdomsarrangementer i perioden 24. april til 14. mai.

 

Søknadsfrist 20. mars.Temaet for årets ungdomsuke er "Solidaritet og engasjement blant unge i Europa." 

 

Verdier som solidaritet, engasjement, deltakelse for alle, inkludering og bekjempelse av ulikhet er knyttet til dette. Aktiviteten dere søker støtte til må ha fokus på noe av dette i en eller annen form.

 

I tillegg ønsker vi at arrangementet bidrar til å spre informasjon om Aktiv Ungdom-programmet og Eurodesk, og hvilke muligheter som finnes for unge i Norge som ønsker å ta steget ut i Europa.

 

Målgruppen for aktiviteten kan være ungdom, ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner, kontorer for ungdomsinformasjon, foreldre, lærere, offentlige myndigheter og ungdomspolitikere. Aktivitetene skal være rettet mot et større publikum enn medlemmene i organisasjonen. Vi støtter ikke interne arrangementer.

 

Støttemottaker må promotere aktiviteten i sosiale medier og beskrive hvordan de vil forsøke å skape blest om aktiviteten, f.eks. ved å kontakte lokal presse. Det er viktig at eventuelle presseoppslag videreformidles til Eurodesk/Aktiv Ungdom.

 

Hva får man støtte til?

 Du kan selv velge form på aktiviteten. Noen eksempler:

 

Utgifter som kan dekkes av tilskuddet:

 

Vi dekker ikke lønnsutgifter. Det er krav om 10 % egenandel.  Egenandelen kan være indirekte kostnader, men må dokumenteres i form av f.eks. lønnslipp, husleie, telefonregning e.l.

 

Aktiviteten kan også finne sted i uken før og etter ungdomsuken. Det vil si mellom 24. april og 14. mai 2017. 

 

Trenger dere inspirasjon? Her finner du en oversikt over aktiviteter som ble arrangert i Norge under Europeisk ungdomsuke for to år siden.

 

Aktiv Ungdom kan bidra med informasjonsmateriell og profileringsartikler.

 

Hvem kan søke?
• Fritidsklubber
• Ungdomsråd
• Ungdomsinformasjonskontorer
• Kommuner og andre offentlige instanser
• Brukere av Aktiv Ungdom-programmet

 

Søknadsfrist

Første søknadsfrist er 20. mars. Søkere vil få tilbakemelding i løpet av uke 14.

Søknader som kommer etter fristen 20. mars vil vurderes fortløpende, i tilfelle vi har midler igjen.

 

Når vi vurderer søknadene, vil vi legge vekt på:
• Prosjektets relevans for tema for Europeisk ungdomsuke
• Antall deltakere (hvor mange ungdommer som er aktivt involvert i prosjektet og hvor mange som ellers får utbytte av det, for eksempel som publikum)

• Ungdoms aktive deltakelse
• Forventede resultater
• Synlighet i offentligheten
• Samsvar mellom søkt beløp og aktiviteten(e)
• Geografisk spredning (at ikke alle midlene blir tildelt søkere fra samme fylke eller region, men at de spres omkring i landet)

 

Kontrakt og rapportering

Aktiv Ungdom inngår en kontrakt med støttemottaker for de aktivitetene som får støtte. Tilskuddet utbetales på etterskudd, mot en enkel aktivitetsrapport med regnskap og utgiftsbilag. Rapporteringsfrist er 21. mai og tilskuddet utbetales normalt 2-3 uker etter innsendt rapport. 

 

Søknadsskjema finner dere her.

 

Meld deg også gjerne på arrangementet på Facebook her

Les også om
Pernille bidrar til positiv endring i lokalsamfunnet
Vel gjennomført IdeasLab
Ungdomspanelet i Møre og Romsdal nominert til europeisk ungdomspris
La deg inspirere
Europeisk ungdomsuke 2017


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS