Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Til Irland for å lære om menneskerettigheter


Uken før påske var fem Narvik-ungdommer på utveksling i Irland i regi av Narviksenteret. Prosjektet har brakt sammen ungdommer fra fem europeiske land, og er finansiert av EU-kommisjonens ungdomsprogram, Erasmus + / Aktiv Ungdom.
(Deltakerne fikk med seg St. Patrick's Day i Dublin 17. mars. Foto: Privat.)

 

(Skrevet av Narviksenteret)

 

I utvekslingen til Irland har programmet bestått av et dykk ned i menneskerettigheter og mangfold. Litt mer spesifikt har gruppen jobbet med kjønnsdiskriminering, kjønnsbasert vold, og LGBT-folks rettigheter, sammen med deltakere fra Irland, Litauen, Makedonia og Frankrike.


- Temaet for prosjektet er såpass viktig at jeg ønsket å være med på dette. Når jeg i tillegg hørte at det skulle være deltakere fra mitt andre hjemland, Litauen, økte interessen min ytterligere, sier Dominykas Nareika (18). – 


Programmet i Irland er den første av to utvekslinger disse samarbeidspartnerne skal gjennomføre. Når gruppen møtes igjen i Litauen i juli, vil de jobbe mer detaljert med minoriteters og immigranters skjebner og rettigheter. 


(Gruppen benyttet seg av vakre naturomgivelser både til teambuilding-aktiviteter og tematisk stoff så ofte de kunne. Foto: Privat.)

 


– Dette er holdningsskapende arbeid - men her er ingen som forsøker å dytte holdninger over på noen. Det er ungdommene selv som bidrar med mesteparten av informasjonen om emnene, og diskuterer dem. Det er ikke noe mål for oss at alle skal bli enige eller konkludere med de samme tingene, men heller at alle tenker gjennom ting på en kritisk måte. Økt forståelse er noe av det vi sikter mot, forteller Joakim Arnøy, prosjektkoordinator for Narviksenteret. 


Det er en del sensitive tematikker som kommer opp i løpet av en hel uke med arbeid om disse emnene. Stor takhøyde er viktig. Men å tilbringe så mange dager sammen med en stor gruppe på liten plass krever også mye tålmodighet med hverandre.


Hele programmet er utformet og gjennomført i tråd med verdiene og prinsippene til ikke-formell læring. Det innebærer en deltakerbasert gjennomføring hvor ungdommene selv formulerer problemstillinger, søker informasjon, og lærer av og med hverandre. 


(Fra venstre: Joakim Arnøy, Kaja Åsheim Moe, Simon Fridfeldt, Susanne Hell Iversen, Frida Woll Sørensen, Dominykas Nareika i Glendalough, Irland. Foto: Privat.)

 


Deltakerne er samstemte om at dette har vært en lærerik opplevelse, og er klare til videre innsats frem mot neste utveksling, samt oppfølging.


– Man blir kjent med de andre deltakerne på en dypere og mer intens måte gjennom å tilbringe så mye tid sammen. Selve programmet er én ting, men all læringen som kommer gjennom interaksjon med mennesker fra flere andre land synes jeg er fantastisk. Jeg synes alle ungdommer bør være med på et slikt prosjekt minst én gang, forteller Frida Woll Sørensen (17).(11.04.2016)

Les også om
Til Irland for å lære om menneskerettigheter
Europeiske ungdommer diskuterte miljø- og klimautfordringer i Lofoten
Unge teaterspirer fra Rogaland på utveksling i Spania
Fremtidens fredsmeklere
Sammen mot sosial ekskludering
Miljøengasjerte ungdommer på Svalbard
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
Europeiske ungdommer forteller sine egne historier gjennom bilder
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Europeiske ungdommer i Nord-Norge for å lære om menneskerettigheter
«Europe is Difference» – gruppeutveksling


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS