Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utveksling - luksus eller læring for livet?


Sola synker i havet og lager rødskjær på himmelen, ungdommer fra forskjellige land sitter samlet rundt leirbålet og lytter til to gutter som synger en folketone fra hjemlandet. Helt sikkert trivelig for de som er med, men ligger det virkelig noe læring i dette?Ungdom bor tett sammen under internasjonale utvekslinger, samtidig som de skal samarbeide om alt fra diskusjoner om kultur til ballspill og regler for dovask. Mange sanser og følelser blir involvert i slike situasjoner, ikke bare intellektet. - Kanskje er det nettopp det som gjør at en utveksling blir en såpass sterk opplevelse, sier Kristin Vasbø, stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun har fulgt en gruppe elever fra Arbeidsinstituttet i Åmodt på utveksling i Brasil, sammen

Kristin Vasbø
Kristin Vasbø
med ungdom fra fire andre land.  Seks måneder etter utvekslingen sier alle ungdommene fra Åmodt at oppholdet er noe av det største de har opplevd i livet. De rapporterer om styrket selvtillit, økt trygghet i nye sosiale sitasjoner og økt interesse for språk og reising. Arbeidsinstituttet er et tilbud til ungdom uten jobb eller skoleplass, og skal forberede og motivere for videre skole eller arbeid. Vasbø forteller at ungdommene etter utvekslingen konkluderte med at: ”Man kan alltid mer enn det man tror man kan!”.

 

Tro på seg selv

En av jentene som deltok har i etterkant våget å velge en studieretning på videregående med mye språk, fordi hun til sin overraskelse opplevde at hun var flink til å snakke og kommunisere på engelsk under utvekslingen. En av guttene proklamerte på sin side at han følte seg ”personlighetsforandra” gjennom det inkluderende og positive fellesskapet med de andre ungdommene, og ved å få ansvar og oppgaver som han gjennomførte med glans. Også en undersøkelse utført av Roger Kløvtveit fra Holmedal i Sogn og Fjordane viser at et stort flertall av ungdom som har deltatt på utveksling mener at oppholdet var en særdeles lærerik og utviklende erfaring, også 2-6 år etter utvekslingene fant sted. Kløvtveit har jobbet med internasjonalisering av ungdomsarbeid i en årrekke og gjennomførte undersøkelsen i samarbeid med partnere i andre europeiske land.

 

Frustrasjon og forståelse

Roger Kløvtveit
Roger Kløvtveit
- En utveksling er en intens opplevelse, sier Kløvtveit. – I sammenlagt timetall er det en læringstid som overskrider ethvert fag de har på skolen. Ungdommene løftes ut av sin vanlige hverdag og skaper et fellesskap med ungdom fra et annet land. Å bli kjent og samarbeide med jevnaldrende fra et annet land, som snakker et annet språk, er krevende. Man må by på seg selv og forholde seg til andres noen ganger merkelige eller irriterende oppførsel. En får utfordret egne grenser og holdninger. Å forholde seg til denne frustrasjonen baner veien for en ny forståelse, mener både ungdomsarbeideren Kløvtveit og forskeren Vasbø. - Du kjenner ikke din egen kultur, før du blir kjent med en annen og får sett din hjemkultur med andres øyne, sier Kløvtveit. - Det handler om både ”de andre” og oss selv, sier Vasbø.  - Det handler om en refleksjon innover også, i det som er kjent og nært. Ungdommene lærer mye om de andre ungdommenes virkelighet, men de lærer minst like mye om seg selv.

 

Ole Høivik
Ole Høivik
Mestringsarena
- En utveksling kan være en fantastisk gulrot! Ole Nicolai Høivik er leder for Oppfølgingstjenesten i Oslo og har kjennskap til Aktiv ungdom-utveksling gjennom tidligere arbeid. Han snakker entusiastisk om potensialet for bruk av utveksling i arbeid med skoletrøtt ungdom.
- For ungdommene vi jobber med er to faktorer viktig. Å skape mestringsfølelse og en evne til å opprettholde rutiner. Ved å legge utvekslingen og forberedelsene inn som en del av skoleåret kan man få til begge deler, fortsetter han. - Det vil øke motivasjonen til å møte opp og bidra, det vil gi ungdommene en spesiell opplevelse av felleskap og samhold og det gir tilgang til en helt ny arena der de kan prøve seg ut og oppleve at de får til ting de ikke ante de hadde i seg. Jeg vil virkelig anbefale de som jobber i oppfølgingstjenesten å vurdere å bruke internasjonale utvekslinger i arbeidet, avrunder Høivik.


Tekst: Tonje Sti.

Les også om
Til Irland for å lære om menneskerettigheter
Europeiske ungdommer diskuterte miljø- og klimautfordringer i Lofoten
Unge teaterspirer fra Rogaland på utveksling i Spania
Fremtidens fredsmeklere
Sammen mot sosial ekskludering
Miljøengasjerte ungdommer på Svalbard
I Litauen for å lære om sport, kjønn og fritid
Europeiske ungdommer forteller sine egne historier gjennom bilder
«Let’s do it together» - internasjonal gruppeutveksling.
Europeiske ungdommer i Nord-Norge for å lære om menneskerettigheter
«Europe is Difference» – gruppeutveksling


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS