Ofte stilte spørsmål

Hva er en gruppeutveksling?
I løpet av en gruppeutveksling får ungdomsgrupper ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kultur. Ungdom skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Tema for utvekslingen bestemmer dere selv. 


Må vi ha en partnergruppe når vi søker om støtte?
Ja! Vi trenger opplysninger om partnergruppen(e) deres i søknaden, og hvordan dere planlegger utvekslingen(e) i sammen.


Hvor mye kan vi få i støtte?
Dere får dekket støtte til reisen som regnes ut etter faste satser per kilometer. Se Distance Calculator  eller programguiden for mer informasjon. Det er faste satser per natt per deltaker til aktiviteter, kost og losji – satser varierer fra land til land. Dere kan også få støtte til planleggingsbesøk, støtte til deltakere med fysiske eller psykiske utfordringer, og ekstra støtte til spesielle utgifter knyttet til prosjektet (visumkostnader, overnatting i løpet av planleggingsbesøk, o.l.). Se veiledningen for mer informasjon. 


Må vi gjennomføre et planleggingsbesøk?
Vi anbefaler alle grupper å foreta et planleggingsbesøk dersom det er mulig å gjennomføre dette før utvekslingen finner sted. Dette gjelder særlig når man ikke har samarbeidet om en gruppeutveksling før.

Er det mulig å søke om flere utvekslinger i samme søknaden?
Ja, det er mulig å søke om flere utvekslinger i samme søknad. For eksempel, en gruppe fra Norge reiser først ut, og tar senere imot besøk slik at alle deltakerne får muligheten til både å være vert og gjest. 

Hvor lenge må en gruppeutveksling vare?
Utvekslingen skal vare 5-21 dager. Reisedager kommer i tillegg.

Hvor mange deltakere må det være?
Minimum 16 deltakere og maksimum 60 ungdommer kan delta i prosjektet. Gruppene bør være like store og med jevn kjønnsbalanse. Deltakerne bør være i samme aldersgruppe.

Mange av deltakerne er under eller over 13 / 30 år - kan vi likevel få støtte?
Gruppeutveksling er for deltakere mellom 13 og 30 år. Yngre eller eldre deltakere bør ikke delta i utvekslingen. 

Vi skal på en stor festival med flere enn 60 deltakere - kan vi få støtte?
En gruppeutveksling skal ha mellom 16 og 60 deltakere totalt, og større festivaler, speiderleirer eller lignende kan derfor ikke få støtte. Se programguiden for mer informasjon.

Vår partnergruppe kommer fra et land som ikke er medlem av EU - kan vi søke likevel?
Ja. Det er mulig å ha partner fra land utenfor EU. 

Hvor detaljert må søknaden være?
Det er viktig at dere beskriver prosjektet på en klar og grei måte, slik at vi ser at dere har tenkt igjennom planlegging, målsetninger, aktiviteter og ungdommens deltakelse. Dere trenger ikke skrive mye, det viktigste er å vise at utvekslingen har et innhold som gjør den til noe mer enn en ferietur.

Må jeg ha programmet klart når jeg søker om støtte?
Du må legge ved et detaljert aktivitetsprogram ved søknaden. Dette programmet tillegges stor vekt når søknaden vurderes. 

Kan jeg få støtte til klassetur eller studiereise?  
Nei. Vi gir støtte til prosjekter utenfor det formelle skolesystemet, og har ikke mulighet til å støtte aktiviteter som er direkte knyttet til skole og utdanning. For de fleste Aktiv Ungdom-prosjektene gjelder det at man må samarbeide med minst ett annet europeisk land. Hovedfokus på prosjektene vi støtter er ikke-formell læring, interkulturell læring og ungdoms deltakelse.

 

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS