Hva er Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

I 2016 har Aktiv Ungdom i Norge 3 029 260 € til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet. Søknadsfristene for prosjektstøtte i år er klokken 12.00 2. februar, 26. april og 4. oktober. Les mer

Sentraliserte tiltak med søknad til Brussel

I tillegg til aktivitetene som er administrert på nasjonalt nivå, kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. Les mer

Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned eller få tilsendt materiell. Les mer

Mulige samarbeidsland i Erasmus+

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Erasmus+: Aktiv Ungdom Powerpoint og Prezi

Her kan du laste ned presentasjonar for kvar prosjekttype, ein generell introduksjon til Aktiv Ungdom-programmet og Eurodesk, samt ein online Prezi på norsk og ein på engelsk. Rekkjefølgja i presentasjonene er ikkje bindane, men berre eit forslag til korleis ein kan leggje fram programmet. Les mer

Inkludering av ungdom med spesielle utfordringer

Inkludering i Aktiv Ungdom betyr at alle ungdommer skal ha samme mulighet til internasjonale erfaringer og til å gjennomføre egne prosjekter. Det innebærer at ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert målgruppe i Aktiv Ungdom. Les mer (20.01.2016)

Ordliste

Begrep og uttrykk som brukes ofte i Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Presseklipp

Aktiv ungdom omtalt i media Les mer

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post. Under kan du se hvem som jobber med hva hos oss.

 

Post- og besøksadresse finner du nederst på siden.

 

Se kart/view map

 

Vi som jobber med EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom/

Staff, Erasmus+: Youth in Action, National Agency of Norway

 

Erik Langbråten

 

Seksjonssjef/Head of Section

Tlf : 46 61 51 14

E-post: erik.langbraten(a)bufdir.no

 

Informasjon

Information

Sigrid Smith-Tønnessen

 

Informasjon Aktiv Ungdom, markedsføring, nettsider, Eurodesk

 

Tlf 46 61 97 93

E-post: sigrid.smith-tonnessen(a)bufdir.no

Lillian Solheim

 

Informasjon Aktiv Ungdom, informasjonsmøter, lokalkontakter

 

Tlf : 46 61 85 04

E-post: lillian.solheim(a)bufdir.no

 Ingrid Dybvik  

Ingrid Dybvik

 

Informasjonsmateriell, generelle henvendelser Aktiv Ungdom, Eurodesk

 

Tlf 466 19 051

Epost: ingrid.dybvik(a)bufdir.no

 

 

 

Hovedtiltak 1:

 

Einar Rafn Guðbrandsson

Einar Rafn Guðbrandsson

 

Kontaktperson for Europeisk volontørtjeneste (frivillig arbeid)


Tlf: 46 61 52 43
E-post: einar.rafn.gudbrandsson(a)bufdir.no

 

 Betty Cutolo

 

Kontaktperson for Gruppeutveksling 

 

Tlf: 46 61 51 17

E-post: betty.cutolo(a)bufdir.no

Gry Nesse

Gry Nesse

 

Kontaktperson for Kurs for ungdomsarbeidere og -ledere

Training and cooperation activities, og og

Opplæring for ungdomsarbeidere

European voluntary service and Mobility of Youth Workers

 

Tlf: 46 61 51 22

E-post: gry.nesse(a)bufdir.no

  

 

Hovedtiltak 2

 

Gry Nesse

Gry Nesse

 

Kontaktperson for Kurs for ungdomsarbeidere og -ledere

Training and cooperation activities

 

Tlf: 46 61 51 22

E-post: gry.nesse(a)bufdir.no

Erlend Sand Bruer

 

Kontaktperson for Strategiske partnerskapTransnasjonale Ungdomsinitiativ og RAY-nettverket

Strategic Partnerships, Transnational Youth Initiatives and RAY network

 

Tlf: 466 16 146

E-post: erlendsand.bruer(a)bufdir.no


  

 Hovedtiltak 3 

  

Lillian Solheim

 

Kontaktperson for Ungdomspolitiske møter,

Meetings between young people and decision-makers in the field of youth/Structured dialogue meetings

 

Tlf : 46 61 85 04

E-post: lillian.solheim(a)bufdir.no

 

  

Erasmus+: Aktiv Ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Telefon/Telephone: (+ 47) 46 61 50 00
Faks/Telefax: (+ 47) 22 46 83 05
E-post/E-mail: post@bufdir.no

 

Postadresse/Postal address:

Postboks 2233

3103 Tønsberg

 

Besøksadresse/Office address (ingen post hit):

7. etasje, Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo

 

Se kart/view map

 

 This site UK
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS