Hva er Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

Søknadsfristene for prosjektstøtte i 2016 er klokken 12.00 2. februar, 26. april og 4. oktober. Les mer

Informasjonsmateriell

Her kan du laste ned eller få tilsendt materiell. Les mer

Mulige samarbeidsland i Erasmus+

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Les mer

Erasmus+: Aktiv Ungdom Powerpoint og Prezi


Her kan du laste ned presentasjonar for kvar prosjekttype, ein generell introduksjon til Aktiv Ungdom-programmet og Eurodesk, samt ein online Prezi på norsk og ein på engelsk. Rekkjefølgja i presentasjonene er ikkje bindane, men berre eit forslag til korleis ein kan leggje fram programmet. Les mer (10.09.2014)

Inkludering av ungdom med spesielle utfordringer

Inkludering i Aktiv Ungdom betyr at alle ungdommer skal ha samme mulighet til internasjonale erfaringer og til å gjennomføre egne prosjekter. Det innebærer at ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert målgruppe i Aktiv Ungdom. Les mer (02.10.2012)

Youth in Action Powerpoint

Download a comprehensive Powerpoint presentation in English here. Please note that the file has not yet been updated for Erasmus+ Les mer

Ordliste

Begrep og uttrykk som brukes ofte i Aktiv Ungdom. Les mer (02.10.2012)

Presseklipp

Aktiv ungdom omtalt i media Les mer (09.11.2015)

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post. Under kan du se hvem som jobber med hva hos oss.

 

Post- og besøksadresse finner du nederst på siden.

 

Se kart/view map

 

Vi som jobber med EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom/

Staff, Erasmus+: Youth in Action, National Agency of Norway

 

Erik Langbråten

 

Seksjonssjef/Head of Section

Tlf : 46 61 51 14

E-post: erik.langbraten(a)bufdir.no

 

Informasjon

Information

Sigrid Smith-Tønnessen

 

Informasjonsmøter, markedsføring, nettsider, Eurodesk

 

Tlf 46 61 97 93

E-post: sigrid.smith-tonnessen(a)bufdir.no

Ingrid Dybvik

Ingrid Dybvik

 

Informasjonsmateriell, generelle henvendelser Aktiv Ungdom, Eurodesk

 

Tlf: 46 61 90 51

E-post: ingrid.dybvik(a)bufdir.no

 

 StÃ¥le Mats Sandberg

Ståle Mats Sandberg

 

E-post: stale.mats.sandberg(a)bufdir.no

 

 

Hovedtiltak 1:

 

Einar Rafn Guðbrandsson

Einar Rafn Guðbrandsson

 

Kontaktperson for Europeisk volontørtjeneste (frivillig arbeid) og

Opplæring for ungdomsarbeidere

European voluntary service and Mobility of Youth Workers


Tlf: 46 61 52 43
E-post: einar.rafn.gudbrandsson(a)bufdir.no

 

Trine-Lise Hoffmann

Trine Lise Hoffmann

 

Kontaktperson for EVS seminarer / EVS trainings


Tlf: 46 61 51 21
E-post: trine-lise.hoffmann(a)bufdir.no

 

Betty Cutolo

 

Kontaktperson for Gruppeutveksling og

Opplæring for ungdomsarbeidere

Youth Exchanges and Mobility of Youth Workers

 

Tlf: 46 61 51 17

E-post: betty.cutolo(a)bufdir.no

 

 

 

Hovedtiltak 2

 

Gry Nesse

Gry Nesse

 

Kontaktperson for Strategiske partnerskapTransnasjonale Ungdomsinitiativ og Kurs for ungdomsarbeidere og -ledere

Strategic Partnerships, Transnational Youth Initiatives and Training and cooperation activities

 

Tlf: 46 61 51 22

E-post: gry.nesse(a)bufdir.no

 

 

 Hovedtiltak 3 

 

Katrine Daviknes

Kontaktperson for Ungdomspolitiske møter

Meetings of young people and decision makers in the field of youth

 

Tlf: 466 15 118

E-post: katrine.daviknes(a)bufdir.no

 

 

Erasmus+: Aktiv Ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Telefon/Telephone: (+ 47) 46 61 50 00
Faks/Telefax: (+ 47) 22 46 83 05
E-post/E-mail: post@bufdir.no

 

Postadresse/Postal address:

Postboks 2233

3103 Tønsberg

 

Besøksadresse/Office address (ingen post hit):

7. etasje, Holberg Terrasse, Stensberggata 27, 0170 Oslo

 

Se kart/view map

 

 This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS