Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+


Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbyr Aktiv Ungdom en rekke kurs for ungdomsarbeidere.

 

Man kan i hovedsak samarbeide med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

 

I 2017 har Aktiv Ungdom i Norge ca 30 millioner kroner (€3,3 mill) til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

 

Søknadsfristene for prosjektstøtte er 2. februar, 26. april og 4. oktober kl. 12:00.Er du interessert i prosjektstøtte for utdanning, opplæring og idrett i Erasmus+ kan du kontakte Senter for internasjonalisering av utdanning

 

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Prosjektene fordeles under 3 hovedtiltak (Key Actions, KA):

 

Hovedtiltak 1: Mobilitet

Gruppeutveksling

Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom 13-30 år.

 

Europeisk volontørtjeneste

Ungdom 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.

 

Opplæring for ungdomsarbeidere

Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.

 

Hovedtiltak 2: Samarbeid

Strategiske partnerskap

Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis. Prosjektene kan være mellom ulike aktører på ungdomsfeltet, men også samarbeidsprosjekter mellom aktører fra ungdomsfeltet og utdannings- og opplæringsfeltet, for eksempel en fritidsklubb og en skole. Det er stor fleksibilitet når det gjelder aktiviteter som kan inngå i prosjektene.

 

Transnasjonale ungdomsinitiativ

Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom 13-30 år. Disse prosjektene er en del av prosjekttypen strategiske partnerskap.

 

Hovedtiltak 3: Politikkutvikling

Ungdomspolitiske møter

Seminarer om europeisk ungdomspolitikk. For ungdom 15-30 år.

 

Andre aktiviteter

I tillegg kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. For sentraliserte prosjekter er det egne søknadsfrister.

 

Detaljene for hele Erasmus+finner du i Programguiden for Erasmus+.

 

Søknadsfrister

Aktiv Ungdom har tre søknadsfrister i året. Prosjektene som får støtte kan starte tidligst 3 måneder etter søknadsfrist.

 

Søknadsskjema og registrering i Deltakerportalen

Skal du søke støtte fra Erasmus+ må organisasjonen registreres i Europakommisjonens Deltakerportal (URF). Koden som din organisasjon eller gruppe blir tildelt skal brukes på nytt dersom dere søker støtte til flere prosjekter. Les mer om Deltakerportalen og ta en titt på søknadsskjemaene.

 

Målgrupper

 

Hvilke land er med i programmet?

EU-land, EØS-land (ikke Sveits), Makedonia og søkerlandet Tyrkia er regnet som programland i Aktiv Ungdom. Organisasjoner fra alle disse landene kan være søkere til prosjekter. Det er også mulig i noen tilfeller å ha partnere fra  land i EUs naboregioner. Samarbeid med disse regionene har egne retningslinjer, og organisasjoner herfra kan ikke selv søke prosjektstøtte.

 

Formål og prioriteringer

Aktiv Ungdom har spesifikke formål og prioriteringer som må gjenspeiles i prosjektsøknadene. Disse kan du lese mer om i Programguiden.

 

Utsatt ungdom en prioritert gruppe

Ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert gruppe i Aktiv Ungdom. Her finner du en fullstendig oversikt over hva dette kan være.

 

Ikke-formell læring

Ikke-formelle læringsprosesser er et alternativ og supplement til det formelle skolesystemet. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltagelse og er derfor nært knyttet opp mot ungdoms egne behov, ønsker og interesser. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Læringen gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i det formelle skolesystemet.

Kjennetegn ved ikke-formell læring:

 

Bufdir ansvarlig for Erasmus+: Aktiv Ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Aktiv Ungdom i Norge. Bufdir har ansvar for forvaltningsoppgaver som skal bidra til å nå Barne- og likestillingsdepartementets overordnede barne- og ungdomspolitiske mål: Bedre oppvekstmiljø, videreutvikling av innsats for økt deltakelse, medvirkning og innflytelse i samfunnet samt styrking av det internasjonale samarbeidet.

 

Les også om
Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+
Ordliste og begreper
Erasmus+: Aktiv Ungdom Powerpoint og Prezi
Mulige samarbeidsland i Erasmus+
Sentraliserte tiltak med søknad til Brussel
Få oversikt over muligheter i Europa!


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS