Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Europeisk medborgerskap


Hva er europeisk medborgerskap? Ordet medborgerskap (citizenship) brukes lite på norsk, utenom i de samfunnsvitenskapelige fag på universitetet. Betydningen av medborger er å være medlem i et fellesskap eller et samfunn. Det kan brukes om å være statsborger i et land, men begrepet europeisk medborgerskap favner utover nasjonalstaten.En av prioriteringene i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å gjøre ungdom bevisste sitt europeiske medborgerskap. Målet er å oppmuntre unge mennesker til å reflektere rundt felles europeiske tema, inkludert europeisk medborgerskap og å involvere ungdom i diskusjonen om den europeiske unionens konstruksjon og framtid.

 

Aktivt medborgerskap står for medborgernes aktive deltakelse i det økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske området i samfunnet. Innen ungdomsfeltet legges det vekt på å tilegne seg den nødvendige kompetansen gjennom frivillige aktiviteter. Målet er ikke bare å forbedre kunnskapene, men også å styrke motivasjonen, evnene og den praktiske erfaringen med å være en aktiv medborger.

 

Verktøy og metoder om europeisk medborgerskap:
www.salto-youth.net

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS