Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Evaluering av UNG i Europa-programmet 2000-2006


Verdifull og annerledes læring gjennom EUs ungdomsprogram: En evalueringsrapport fra Pedagogisk forskningsinstitutt konkluderer med at EUs ungdomsprogram UNG i Europa har hatt en svært positiv betydning for ungdom i Norge. 16.000 ungdommer har i perioden 2000-2006 fått sjansen til å delta i prosjekter der de har fått lære på en ny og annerledes måte, utenfor skolen. Bedrede språkkunnskaper, kultur- og sosial kompetanse og økt tiltakslyst er resultatet av prosjektene ungdommene har gjennomført.Oddbjørn HaugeBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) driver EUs ungdomsprogram i Norge og får i rapporten svært gode skussmål fra støttemottakere og andre samarbeidspartnere.
- Vi har god kontakt med brukerne og legger vekt på å veilede dem i utformingen av prosjektene. Det bidrar til å sikre at gjennomføringen blir bra, uttaler Oddbjørn Hauge (bildet), avdelingsdirektør for ungdom og familie i Bufdir.

 

Mange prosjekter med ungdom med spesielle behov

En fjerdedel av alle UNG i Europa- prosjekter inkluderte ungdom med spesielle behov.

- De siste årene har vi satset sterkt på å inkludere ungdom med spesielle utfordringer, og det har gitt gode resultater, forteller Oddbjørn Hauge.
Rapporten slår fast at programmet har hatt en positiv innvirkning på ungdom i risikosonen. Utveksling med ungdom i andre land har vært benyttet mye, og ikke-formell læring med en blanding av læring, lek og samarbeid er særlig nyttig for å snu negativ atferd og utvikling.

 
Hovedpunkter i rapporten

Økte språkkunnskaper gjennom å samarbeide direkte med ungdom i andre land: Prosjektene skaper gunstige situasjoner for språktrening. Praktisk bruk av fremmedspråk utenfor klasserommet, i en uformell og støttende atmosfære, legger til rette for at ungdom får positive mestringsopplevelser.

 

Vennskap over landegrensene gir sosial kompetanse: Svært mange vennskap dannes gjennom de internasjonale prosjektene, og flertallet opprettholder kontakten med hverandre. Samarbeidet gir øvelse i å forhandle og å tilpasse seg.

 

Utvidet kulturkompetanse: Møtet og vennskapet med ungdom fra andre land gir kunnskap og økt forståelse for både egen og andres kultur. Mange får justert oppfatningen av seg selv og sine egne muligheter i en mer positiv retning. 

 

Økt europeisk samarbeid for de som jobber med ungdom: Ungdomsledere og ungdomsarbeidere har fått økt kompetanse gjennom internasjonalt samarbeid og er begeistret for mulighetene programmet gir for ungdomsarbeid. En del savner imidlertid at egne organisasjoner har en klarere verdsetting av internasjonalt arbeid, og rapporterer at prosjektene derfor ofte blir avhengig av ildsjeler.

 

Stor variasjon i brukere av programmet: Organisasjoner av alle størrelser, fra små og lokale til store og landsdekkende, har gjennomført prosjekter med støtte fra UNG i Europa.

 

Eurodesk fungerer ikke godt nok: Informasjonsnettverket Eurodesk får kritikk for lang responstid og for å ha en uklar posisjon i forhold til ungdomsprogrammet.

 

- Ikke-formell læring er et viktig alternativ og supplement til det formelle skolesystemet, påpeker avdelingsdirektør Hauge.
- Prosjektene som støttes av ungdomsprogrammet krever frivillig og aktiv deltakelse, og ungdommene får et eierskap til arbeidet det kan være vanskelig å oppnå i skolesammenheng. Internasjonalisering er en viktig dimensjon i arbeidet med ungdom. Rapporten viser hvordan ungdom får betydningsfull kompetanse gjennom å samarbeide med jevnaldrende fra andre land. Vi skal jobbe for synliggjøre resultatet av prosjektene, slik at flere kommuner og organisasjoner skal prioritere dette som en del av ungdomsarbeidet. Med hensyn til Eurodesk så har vi forbedringspotensial. Vi er allerede i gang med å se på hvordan Eurodesk kan organiseres på en bedre måte, avslutter han.

 

Rapporten evaluerte programperioden 2000-2006. UNG i Europa-programmet videreføres under navnet Aktiv ungdom. Forfatterne av rapporten er Ola Erstad, Dina Dalaaker og Kenneth Silseth ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Oddbjørn Hauge
Evaluation on the Youth community action programme 2000-2006

Tekst: Tonje Sti

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS