Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ikke-formell læring


Læring betyr å tilegne seg kunnskap, egenskaper eller holdninger, og det finnes ulike måter å lære på.Formell læring (Engelsk: Formal education) er den organiserte utdanningen som skjer innen for det formelle utdanningssystemet, det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet.
 

  

Uformell læring (Engelsk: Informal education) er den prosessen der man tilegner seg holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i for eksempel familien, med venner og gjennom media.

 

Ikke-formell læring (Engelsk: Non-formal education) er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet, for eksempel gjennom arbeidsmarkedskurs, kompetanseutvikling gjennom kurs og folkeuniversitet, organisert utdanning i organisasjonslivet samt volontørarbeid eller en internasjonal utveksling.

 

Det er en viktig forskjell mellom uformell og ikke-formell læring. I den ikke-formelle læringen, er det en intensjon om å lære. Det er et uttalt mål å lære, men læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. Den uformell læringen er annerledes, i den forstand at den ikke er planlagt og bevisst. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse og er derfor nært knyttet opp til deltakernes egne behov, ønsker og interesser.

 

Aktiv Ungdom er et program for ikke-formell læring, og legger til rette for prosjekter der slik læring finner sted. 

 

Prosjektene bør ha:(09.11.2015)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS