Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Interkulturell læring


Interkulturell læring handler om møte mellom kulturer og hvilken læring som skjer gjennom disse møtene.Hva er kultur?

Kultur beskrives vanligvis som grunnleggende antagelser, holdninger og normer som en gruppe mennesker deler.

 

En av de mest brukte modellene for å beskrive kulturbegrepet er isfjellet. Kun en liten del av isfjellet er synlig over vannoverflaten (10 prosent). Nedenfor vannlinjen finnes mesteparten av isfjellet (90 prosent). Det er usynlig, men utgjør fundamentet for isfjellet.

 

Kulturen har i likhet med isfjellet noen synlige elementer. Språk, musikk, matlaging/matvaner, byggeskikk er eksempler på dette. Men det sterke grunnlaget for kulturen er vanskeligere å få øye på. Det kan være folkets historie, deres normer, verdier, deres grunnleggende antagelser om natur, tid og rom og så videre.

 

Isfjellmodellen viser oss hvordan de synlige delene av en kultur, bare er uttrykk for de mindre synlige delene av samme kultur. Modellen kan forklare hvorfor det noen ganger kan være vanskelig å forstå mennesker fra en annen kultur, fordi vi kan se deler av ”isfjellet” deres, men vi vet ikke nødvendigvis hva som er årsaken til hvorfor det ser ut som det gjør. De grunnleggende verdiene og normere i en kultur virker inn på menneskers handlinger og hverdagsliv, men er sjelden like synlige.

 

Hva er læring?

Læring betyr å tilegne seg kunnskap, egenskaper eller holdninger, og det kan skje på forskjellige måter. I internasjonale utvekslinger kan interkulturell læring ses på som en måte å utforske og reflektere over seg selv. Hvordan påvirker dine vurderinger, normer og grunnleggende antagelser din måte å være på overfor mennesker fra andre kulturer?

 

Interkulturell læring handler også om å diskutere, oppdage og forstå hvordan mennesker fra andre kulturer oppfatter verden. Interkulturell læring handler om å se og forstå hva som er under overflaten.

 

I sammenheng med interkulturell læring skjer det ofte en personlig utvikling. Når man er på hjemmebane og gjør ting man kan og kjenner til så føler man seg ofte trygg og sikker. Familie, venner, arbeid, skole, fritidsaktiviteter, miljøer og rutiner er velkjente. Da befinner man seg i trygghetssonen. Men når vi beveger oss inn i en situasjon der ting er ukjente for oss, er vi utenfor trygghetssonen. Dette ukjente området rommer vårt utviklingspotensial og kalles vekstsonen. I vekstsonen gjør vi noe nytt vi ikke har prøvd tidligere, for eksempel deltar på en gruppeutveksling i Aktiv ungdom. Når vi oppdager at vi får til å kommunisere på engelsk, at det å fly ikke er så farlig, at det er spennende med ny mat og at vi klarer oss bedre på egen hånd enn vi forventet, så vokser vi og utvikler oss.

 

Interkulturell erfaring innebærer at man av egen vilje møter en annen kultur og samhandler med den så grensene mellom kulturene blir mindre skarpe. Ved å møtes og blande kulturelle uttrykk skapes det nye måter å tenke på, og man får nye perspektiver på det man har sett som vedtatte sannheter. En forutsetning er at vi tør å åpne oss for det ukjente.

 

Verktøy og metoder innen interkulturell læring:
www.salto-youth.net(20.01.2016)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS