Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Sentraliserte tiltak med søknad til Brussel


I tillegg til aktivitetene som er administrert på nasjonalt nivå, kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder.På Education, Audiovisual and Culture Executive Agencys nettside finner du en oversikt over alle Erasmus+-utlysninger på europeisk nivå. Der finner du også alle skjema og retningslinjer knyttet til utlysningene.

 

Hovedtiltak 1: Storskala EVS

Minst 30 volontører deltar i aktivitet inntil 2 måneder, knyttet til et europeisk eller internasjonalt ungdoms-, idretts- eller kulturarrangement i et programland. Volontørene må komme fra programland eller naboregioner.

 

Hvert prosjekt kan motta inntil 200 000 € i støtte.

 

 

Hovedtiltak 2: Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet

Partnerskap mellom programland og andre partnerland  (ikke naboregioner) eller mellom programland og Western Balkan (Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia).

 

Minimum 3 organisasjoner fra 3 land, der minst ett av landene er programland og ett er partnerland.

 

Slike prosjekter har 2 hovedtyper aktivitet:

 

Hvert prosjekt kan motta inntil 150 000 €, prosjektets varighet 9 mnd – 2 år.

 

 

Hovedtiltak 3: Støtte til politikkutforming

På dette tiltaket kommer det separate utlysninger fra Europakommisjonen med egne søknadsfrister. Mange utlysninger er sektor-spesifikke, lukkede eller har form av anskaffelse.

 

 

Vil du vite mer? 

Detaljene for hele Erasmus+finner du i Programguiden for Erasmus+. 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS