Kurstilbud

Har du lyst til å dra på kurs for å lære meir om metodar i ungdomsarbeid? Eller for å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på kurs!

 

Kor kan eg finne oversikt over kurs? 

  • Nedenfor finn du ein oversikt over kurs som ungdomsleiarar og ungdomsarbeidarar frå Noreg kan delta på.
  • Ei komplett liste finn du også i Salto databasen.
  • I den same databasen kan kan du kan også søke etter andre kurs og verktøy.
  • Du kan også få nye tilbod om kurs på kurs på Facebook.

 

Praktisk informasjon 

  • De fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for ungdom. Deltakarane må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset. Det er meir informasjon om målgruppe i kvar einskild kursutlysing. 
  •  Dei som får plass på kursa får dekka reise-, oppholds- og kursutgifter mot ein eigen(an)del på kr. 500 for kurs i utlandet. Deltakaren må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.
  • Det er nettbasert søknad til dei aller fleste kursa. Her kan du finne meir informasjon.
  • Det er i prinsippet ikkje noko i vegen for at fleire frå den same organisasjonen kan søkje. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to søkjarar frå den same organisasjonen dersom det er mange søkjarar. Dersom ein organisasjon ønskjer å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkjarane som de ønskjer skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.

 

 

The Difference Between - Creative Tools for Communcation and Connection

Training Course, 31 October - 6 November 2017 | Creative Space, Hollókõ, Hungary

 
In our everyday communication we have a different impact with people. How would your working performance benefit if you could create the impact you aim for? What if you start communicating more effectively and creating better connection with others?
 
Søknadsfrist: 17. oktober 2017
 
Les mer og søk om å delta her

Democracy Reloaded Study Visit

Study Visit, 25 February - 2 March 2018 | Lisbon, Portugal

 

The aims of the Study Visit are to share and reflect on existing practices of youth participation in decision making at local level in order to elaborate on issues of quality in such practices.

 

Søknadsfrist: 18. oktober 2017

 

Les mer og søk om å delta her Les mer

Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills

Seminar / Conference, 29 November -  2 December 2017 | Slovak Republic

 
The seminar will focus how youth workers are utilising innovative approaches to engage with young people as a means of better connecting and ensuring smoother transition of young people to adulthood and better connection with the labour market needs.
 
Søknadsfrist: 20. oktober 2017
 
Les mer og søk om å delta her

English Easy Partnership for Youth Exchange

Training Course, 4-9 December 2017 | Sigulda, Latvia

 

Aim of the training course is to increase confidence to carry out youth exchange projects in English-
 
Søknadsfrist: 25. oktober 2017
 
Les mer og søk om å delta her
 

MOOCyouth: Erasmus+ funding opportunities | KA1&KA3

This Massive Open Online Course will equip you with the basic knowledge and understanding how to use Erasmus+ funding opportunities. The course starts on 16 October, you can join till 10 of November.

 

Søknadsfrist: 27. oktober

 

Les mer og søk om å delta her. 

TYE - Tools for Youth Exchanges

Training Course, 11-17 December 2017 | Budapest, Hungary 

 

A Youth Exchange needs content – behind the content there are tools. This training helps to explore tools around group processes, (intercultural) learning, involvement of young people and more.

 

Søknadsfrist: 29. oktober 2017

 

Les mer og søk omå delta her

Essentials of Youth Policy

Online course, Oct 30 - Dec 11, 2017

 

The course will equip learners with the basic competences to engage in youth policy. The course is offered by the Council of Europe and the European Commission in the field of youth.

 

Les mer og søk om å delta her.  Les mer

Tuning In: to Learning and Youthpass

Training Course, 19-24 February 2018 | Italy

 

This four-day training course provides practical support to facilitating learning in youth work activities, based on the concept of the Youthpass process.

 

Søknadsfrist: 15. november 2017

 

Les mer og søk om å delta her

SOHO - European Training Course for EVS Support People

Training Course, 21-25 February 2018 | United Kingdom

 

SOHO aims at enhancing quality of EVS projects through development of essential competences of support persons. It also provides up-to-date information to its participants on the opportunities given by the Erasmus+: Youth in Action Programme.

 

Søknadsfrist: 1. desember 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Social Entrepreneurship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018

Seminar / Conference; 27-30 March 2018 | Liverpool, United Kingdom

 

A cross-sector event exploring the potential of youth work, vocational education and training (VET) and Erasmus+ to foster social entrepreneurship among young people.

 

Søknadsfrist: 4. desember 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"

Seminar / Conference, 6-10 March 2018 | Istanbul, Turkey

 

This cross-sectoral conference will address the NEET issues and showcase good practices, with the emphasize on cooperation between youth work and other sectors (formal education, employment, social & business sector...)
 
Søknadsfrist: 10. desember 2010
 
Les mer og søk om å delta her

SELF-DEVELOPMENT - CORE FOR PROFESSIONAL GROWTH

Training Course, 5-12 May 2018 | Rāmava Manor, Latvia

 

The TC is designed to help youth workers motivate, train and inspire young people.It contributes to increase quality of life of youth workers and also to promote quality youth work, empowering mentors to help youth make proper professional choices.

 

Søknadsfrist: 9 Januar 2018

 

Les mer og søk om å delta her

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action

Training Course, 19 - 25 March 2018 | Bonn, Germany

 

TICTAC is targeted at voluntary and professional youth workers and youth leaders interested in using international cooperation to enhance their local development strategies, it supports designing quality Erasmus+: Youth in Action Programme projects.

 

Søknadsfrist: 28. januar 2018

 

Les mer og søk om å delta her

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS