Kurstilbud

Har du lyst til å dra på kurs for å lære meir om metodar i ungdomsarbeid? Eller for å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på kurs!

 

Kor kan eg finne oversikt over kurs? 

  • Nedenfor finn du ein oversikt over kurs som ungdomsleiarar og ungdomsarbeidarar frå Noreg kan delta på.
  • Ei komplett liste finn du også i Salto databasen.
  • I den same databasen kan kan du kan også søke etter andre kurs og verktøy.
  • Du kan også få nye tilbod om kurs på kurs på Facebook.

 

Praktisk informasjon 

  • De fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for ungdom. Deltakarane må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset. Det er meir informasjon om målgruppe i kvar einskild kursutlysing. 
  •  Dei som får plass på kursa får dekka reise-, oppholds- og kursutgifter mot ein eigen(an)del på kr. 500 for kurs i utlandet. Deltakaren må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.
  • Det er nettbasert søknad til dei aller fleste kursa. Her kan du finne meir informasjon.
  • Det er i prinsippet ikkje noko i vegen for at fleire frå den same organisasjonen kan søkje. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to søkjarar frå den same organisasjonen dersom det er mange søkjarar. Dersom ein organisasjon ønskjer å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkjarane som de ønskjer skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.

 

 

All 4 Inclusion (Phase.1)

Training Course, 9-13 October 2017 | Slovak Republic

 

This TC focuses on encouraging and empowering youth workers, social workers to start inclusive projects with mixed ability groups through Erasmus+ projects. Our aim is to make the E+ more inclusive, accessible for young people with fewer opportunities. 

 

Søknadsfrist: 21. august 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Nettbaserte kurs om ungdomsinitiativ, ungdomspolitiske møter og opplæring av ungdomsarbeidere.

Er du mellom 13 og 30 år eller jobber med ungdom, og er interessert i å organisere nasjonale og internasjonale prosjekter? Delta på nettbaserte kurs 24. august og 5. september for finne ut hvordan du kan søke om støtte til ditt prosjekt fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. De tre prosjekttypene vi vil gå igjennom er ungdomsinitiativ, ungdomspolitiske møter og opplæring av ungdomsarbeidere. Les mer

Speak UP, Step UP! European youth work empowering young people’s democratic values & active citizenship

Seminar / Conference, 16-18 October 2017 | Berlin, Germany

 

Speak UP, Step UP! A European conference to consider the practice, impact and future role of Erasmus+ Youth in Action in promoting democratic values and attitudes and active citizenship among young people in Europe.

 

Søknadsfrist: 27. august 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Konferanse om ungdomsarbeid og forebygging av voldelig ekstremisme

Er du en ungdomsarbeider, forsker eller beslutningstaker som har erfaring med forebygging av voldelig ekstremisme blant ungdom? Nå kan du søke om å delta på en konferanse om radikalisering på Malta fra 27. november til 1. desember 2017.

 

Søknadsfrist er 1. september. Les mer

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action

Training Course, 22-28 October 2017 | Bulgaria

 

TICTAC is targeted at voluntary and professional youth workers and youth leaders interested in using international cooperation to enhance their local development strategies, it supports designing quality Erasmus+: Youth in Action Programme projects.
 
Søknadsfrist: 3. september 2017
 
Les mer og søk om å delta her

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges

Training Course, 9-13 October 2017 | Norway

 

The aim of the BiTriMulti course is to offer an international learning experience for practitioners active in the youth work field, enabling them to develop their competences in setting up quality Youth Exchange projects; especially newcomers to this field.
 
Søknadsfrist: 3. september 2017
 
Les mer og søk om å delta her

ROUTE 60+...stories that shaped a better Europe

 

Training Course, 17 November 2017 - 30 April 2018 | Italy

 

Route60+ is a long-term project meant to collect "stories of/for Europe", that over the past 30 years have shaped and re-shaped a better Europe, through the participation, involvement, empowerment of thousands of young people, in educational programs.

 

Søknadsfrist: 6. september 2016

 

Les mer og søk om å delta her

 

 

ATOQ GR- Advanced Training on Quality in Greece

Training Course 16-21 October 2017 | Greece

 

ATOQ training course aim at increasing quality within youth exchanges. Based on previous exchanges, an international group of youth workers will focus on quality aspects and improve management competences in order to raise quality of future exchanges.

 

Søknadsfrist: 10. september 

 

Les mer og søk om å delta. 

The Insightrainer Creatrainer Workshop Series I: CREATIVE WRITING

Training Course, 30 October - 4 November 2017 | Ä°stanbul, Turkey

 

This workshop is part of a series with the overall objective of increasing the quality of the work done by trainers in the youth field. It's to be achieved through the development of youth trainers' competences eg. by educational tool design and creation.

 

Søknadsfrist: 10. september

 

les mer og søk om å delta her

The Insightrainer Creatrainer Workshop Series II: Visuals and Comics

Training Course, 20-25 November 2017 | Ä°stanbul, Turkey

 

This is part of a workshop series with the overall objective of increasing the quality of the work done by trainers in the youth field. This is to be achieved through the development of youth trainer's competences, in particular usage of educational tools.

 

Søknadsfrist: 10. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

MENTOR plus - Improving mentorship in EVS

Training Course, 30 October - 3 November 2017 | Vienna, Austria

 

The main aim of the training is to increase the quality of mentoring in EVS and to support active mentors working with their volunteer(s).

 

Søknadsfrist: 10. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Destination: Youth Participation

Training Course, 21-27 November 2017 | Athens, Greece

 

An eminently hands-on training course aiming to equip participants with competencies and tools enabling them to foster young people's activation and participation in society.

 

Søknadsfrist: 10. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Democracy Reloaded Study Visit

Study Visit, 22-27 October 2017 | Lisbon, Portugal

 

The aims of the Study Visit are to share and reflect on existing practices of youth participation in decision making at local level in order to elaborate on issues of quality in such practices. 

 

Søknadsfrist: 10. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

WAKE UP, GREEN UP!

Training Course, 23-27 October 2017 | Mollina, Málaga, Spain

 

This Training Course aims at developing the competences of youth workers to encourage and support young people’s active involvement in environmental issues.

 

Søknadsfrist: 14. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Kontaktseminar på Madeira

Er du interessert i å finne nye partnere til gruppeutvekslinger? Delta på kontaktseminar på Madeira fra 2. til 7. november. Søknadsfrist er 15. september. Les mer

“Raise your voice for tomorrow’s Europe” -Forum on education for democratic citizenship with a European dimension

Seminar / Conference 13-16 November 2017 | Ljubljana, Slovenia

 

The forum gathers various stakeholders in the field of youth to explore relevant policies and practices connected to the education for democratic citizenship with a European dimension, gain new insight on the topic and develop inspiring responses.

 

Søknadsfrist 17. september

 

Les mer og søk om å delta her 

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Training Course, 27 November - 1 December 2017 | United Kingdom

 

Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.

 

Søknadsfrist: 17. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and Expression in Youth Work Practice

Training Course 5-10 November 2017 | Mollina, Málaga, Spain

 

This TC will provide participants with the necessary competences to include sexual orientation and gender identity in youth work practice, and to combat prejudice and discriminatory attitudes.

 

Søknadsfrist: 17. september 

 

Les mer og søk om å delta 

TIC TAC en Français

Training Course, 12-18 November 2017 | Bruxelles, Belgium

 

The aim of this TC is to develop the participants’ competences for implementing ‘Mobility of Youth Workers’ projects within Erasmus+ and reflect about the role of youth workers and young leaders in the elaboration of projects. 

 

Søknadsfrist: 17. september 2017
 
Les mer og søk om delta her

Kurs om gruppeutveksling for ungdommer og ungdomsarbeidere

Er organisasjonen eller ungdomsklubben din interessert i å arrangere gruppeutvekslinger? Nå kan dere sende en eller to ungdommer mellom 15 og 18 år og en ungdomsarbeider/ ungdomsleder over 18 år for å delta på kurs i lag for å lære mer om hvordan dere kommer i gang med gruppeutvekslinger. Dette sikrer ungdomsdeltakelse helt fra starten. Kurset finner sted i Reykjavik fra 22. til 27. november 2017. Søknadsfrist er 18. september. Les mer

EMPLOYABILITY AMBASSADORS

Training Course, 11-17 November 2017 | Mollina, Spain

 

Employability Ambassadors equips participants with a set of tools to effectively foster the employability of their target groups within their local communities. Thus, informative resources will be provided and social competences developed in it. 

 

Søknadsfrist: 24. september 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Graphic Harvesting Trainer Skills Workshop

Training Course, 21-24 November 2017 | Dublin, Ireland

 

This workshop aims to expand trainer toolkits with design thinking methodologies and to equip trainers with the skills to integrate the use of graphic facilitation and creativity in order to enhance their practice.

 

Søknadsfrist: 29. september 2017

 

Les mer og søk omå delta her

Youth Exchanges + Planning step-by-step Youth Exchanges with Erasmus +

Training Course, 29 November - 2 December 2017 | Beaufort , Luxembourg

 

This training course offers a learning experience for participants in the youth field, enabling them to set up a quality Youth Exchanges. It answers the question how to plan a youth exchange and how to find partners. Working language is German!

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Building from within: Paths to increase the participation of young migrants

Training Course, 26 November - 2 December 2017 | Portimão, Portugal

 

This course will enable participants to gain knowledge, skills and attitudes to successfully increase the participation of young migrants and young people with migrant background.

 

Søknadsfrist: 8. oktober 2017

 

Les mer og søk om å delta her

The Power of Non Formal Education

Training Course, 10-15 December 2017 | Budapest, Hungary

 

Improving the impact of Non Formal Education (NFE), principles and methods in creating empowerment opportunities for young people as real actors of the society (from local to Europe). 

 

Søknadsfrist: 9. oktober 2017

 

Les mer og søk om å delta her

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS