Nye kurstilbud

Har du lyst til å dra på kurs for å lære meir om metodar i ungdomsarbeid? Eller for å møte potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på kurs!

 

Her finn du ei komplett og oppdatert oversikt over kurs som ungdomsleiarar og ungdomsarbeidarar frå Norge kan delta på.

 

Under finn du nokre av dei mest aktuelle kursa og litt praktisk informasjon. Du kan også få nye tilbod om kurs på Aktiv Ungdom-kurs på Facebook.

 

 

Korleis bruke kursdatabasen Salto

Spørsmålstegn

Dei fleste kursa har nettbasert søknad. Her finn du informasjon om korleis du registrerer deg første gong i kursdatabasen til Salto. Les mer

Praktisk informasjon om kursa

Spørsmålstegn

Kven kan dra, kor mykje koster det, korleis søkjer ein og kan fleire frå same organisasjon dra på same kurs? Det får du svar på her. Les mer

Studiebesøk til Portugal: E+MPACT ‘Just that bit more…’

Plakat studietur Portugal

Studiebesøk
5.-10. oktober 2016 | Vila da Marmeleira, Portugal

Bli med på studiebesøk til Portugal for å se nærmere på hvilken påvirkning prosjekter finansiert av Erasmus+: Aktiv Ungdom kan ha på lokalsamfunn. Søknadsfrist er 20. august 2016 Les mer

Le pouvoir de l'éducation non formelle (The power of non formal education)

Training Course

26 September -  1 October 2016 | Bretagne, France

 
Improving the impact of Non Formal Education (NFE) Amplifier les retombées de l'Éducation Non Formelle, ses principes et méthodes, en affirmant le rôle des (jeunes) individus comme acteurs à part entière de la société civile (du local à l'Europe)
 
Søknadsfrist:  3. August 2016
Les mer og søk om å delta her

Event Wise training

Event Wise is a dynamic personal development training that equips educators in order to support their parallel process into guiding people’s learning.

 

Søknadsfrist: 7. august 2016

 

Les mer og søk om å delta her

I REJECT, DO YOU? 2.0

Training Course

3-9 October 2016 | Mollina (Málága), Spain

 
Training course for youth workers & youth leaders who want to learn about successful and innovative tools to prevent and fight against gender based violence and how to develop critical thinking in youth about what GBV is to generate healthy behaviors.
 
Søknadsfrist: 7. august
 
Les mer og søk om å delta her

SOHO - treningskurs for EVS-støttepersoner 18-22 oktober, Italia

Kurs

18. - 22. oktober|Italia 

SOHO tar sikte på å styrke kvaliteten på EVS-prosjekter gjennom utvikling av grunnleggende kompetanse for støttepersoner. Det gir også oppdatert informasjon til deltakerne om mulighetene i Erasmus + Youth in Action-programmet.  

Søknadsfrist er 28. august. Les mer

Outdoor Education and Training course for delivering qualifications to NEET and Vulnerable young people

Training Course

3-7 October 2016 | New Forest Hampshire, United Kingdom

 
This course will equip participants with the skills, knowlege and activities necessary to run a series of programmes outdoors specifically aimed at helping NEET and vulnerable young people to thrive, and go on to access education and employment.
 
Søknadsfrist: 3. september 2016
 
Les mer og søk om å delta her

Towards collaborative practice 2016. Forum on social innovation and entrepreneurship

A cross-sector event providing an interactive and dynamic space enabling participants to share experiences/tools/methods, network and produce innovative ideas and projects.

 

Søknadsfrist: 5. september 2016

 

Les mer og søk om å delta her

PBA "MAKE THE MOVE III"

Partnership-building Activity

25-30 October 2016 | Janeiro de Cima, Portugal

 
A contact making seminar co-organized by NA BEFR and PT, and co-funded by other NA’s in order to promote partnerships and develop quality Youth Exchanges, with a strong focus on Inclusion. Programme countries + EECA and SEE. 45 participants.
 
Søknadsfrist: 15 September 2016
Les mer og søk om å delta her

Practicing Coaching and Mentoring

The Practicing Coaching and Mentoring is designed with the aim of facilitating personal and professional growth for people who are involved or interested in coaching. This training is intended to help you to improve your abilities as a coach and a mentor. 

 

Søknadsfrist: 21. september 2016

 

Les mer og søk om å delta her

DEMOCRACY RELOADED: Dialogue between public authorities and young people

Training Course

28 November -  4 December 2016 | Budapest, Hungary

 
Training Course aims to develop the necessary competences to efficiently plan, implement, sustain and reform local participative structures.
 
Søknadsfrist 25. September 2016
Les mer og søk om å delta her

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges

Training Course

22-26 November 2016 | United Kingdom

 

The aim of the BiTriMulti course is to offer an international learning experience for practitioners active in the youth work field, enabling them to develop their competences in setting up quality Youth Exchange projects;especially newcomers to this field.

 

Søknadsfrist: 25. september

 

Les mer og søk om å delta her

SMS 2 “Show My Skills”

Training Course

24-30 November 2016 | Siwa Oasis, Egypt

 

Training course in the sunny Egyptian Oasis on leadership and event-management skills communicate through non-formal learning, intercultural and experiential learning and designed for highly motivated young people active in youth organizations.
 
Søknadsfrist: 15 Oktober 2016
 
Les mer og søk om å delta her

ATOQ NL- Advanced Training on Quality in the Netherlands

ATOQ training course aim at increasing quality within youth exchanges. Based on previous exchanges, an international group of youth workers will focus on quality aspects and improve management competences in order to raise quality of future exchanges. 

 

Søknadsfrist: 19. oktober 2016

 

Les mer og søk om å delta her

SOHO - European Training Course for EVS Support People

Training Course

18-22 October 2016 | Italy

 
SOHO aims at enhancing quality of EVS projects through development of essential competences of support persons. It also provides up-to-date information to its participants on the opportunities given by the Erasmus+: Youth in Action Programme.
 
Søknadsfrist: 28. august 2016
Les mer og søk om å delta her

Midtermseminar for volunteers in Norway, february 2016

This years mid-termseminar for EVS volunteers in Norway took place at Haraldsheim Youth Hostel in Oslo.

  Les mer

Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere og skap prosjekter!

Gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom kan du bli med på såkalte "Partnership Building Activities" (PBA). Her er en film om hvordan Espen Holtan fra Østfold kulturutvikling opplevde sitt første Aktiv Ungdom-kurs. Kanskje dette er noe for deg og? Les mer

Hvorfor delta på Aktiv Ungdom-kurs

Vi har intervjuet ungdomsarbeidere om deres erfaringer med kursene våre. Se filmen (4 min) der de forteller om verdien av å delta på kurs gjennom Aktiv Ungdom.

Aktiv Ungdom + Ungdom & Fritid = Sant

Aktiv Ungdom og Ungdom & Fritid slår nå kreftene sammen for å tilby gratis kurs i prosjektutvikling. Kurset er åpent for alle som jobber med ungdom, men vil være spesielt tilpasset de som jobber i fritidsklubber og ungdomshus. Les mer
This site UK
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg feiringen av Europeisk Volontørtjeneste på #evs20
RSS Hold deg oppdatert
med RSS