Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Coach 2 coach, UK 18.-23. juni


Lær korleis ein kan coache eller rettleie ungdomsgrupper som lager Aktiv Ungdom-prosjekt! Søknadsfrist 1. mai


Kven kan delta?

Kurset passar for ungdomsarbeidarar, ungdomsleiarar og prosjektleiarar. Dei som søkjer må vere over 18 år, kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset. 

 

Kostnader

Aktiv Ungdom-programmet dekkjer reise og opphald mot ein eigen(an)del på kr. 500 for kurs i utlandet, kr. 200 for kurs i Noreg. Deltakaren legg sjølv ut for reise og får refundert dette etter kurset.

Meir informasjon og søknadsskjema

På Salto-sidene kan du finne utfyllande informasjon om kurset, og lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Nettbasert søknad

Det er nettbasert søknad (online application) til dette kurset, følg lenka over. Dersom du ikkje allereie er registrert i den europeiske kursdatabasen (Salto), må du opprette ein søkjarprofil med personlege opplysingar. Desse opplysingane vert henta inn i søknaden, og vert brukt når vi skal velje ut deltakarar, til deltakarlister osv. Det er derfor viktig at du fyller ut alle dei obligatoriske felta.

Etter at du har oppretta søkjarprofil, kjem du rett inn i søknadsskjemaet. Dine personlege data er da fylt ut. Svar så på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når vi skal velje ut deltakarar, og vert sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane. Når du trykkjer på ”Registrer”, blir skjemaet lagra. Etter søknadsfristen leser vi på Aktiv Ungdom-kontoret søknadene og prioriterer mellom dei norske søkjarane.

Fleire søkjarar frå same organisasjon

Vi får av og til spørsmål om fleire frå den same organisasjonen kan søkje, og dette er det i prinsippet ikkje noko i vegen for. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to søkjarar frå den same organisasjonen dersom det er mange søkjarar. Dersom ein organisasjon ønskjer å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkjarane som de ønskjer skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.

TCP-nummer: NO-TCP-148-2012

Les også om
Kontaktseminar for strategiske partnerskap, Spania, 17.-21. februar 2015
Hvorfor delta på Aktiv Ungdom-kurs
Aktiv Ungdom + Ungdom & Fritid = Sant
Competences for All
Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere, skap prosjekter!
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
International Herrsching Seminar for Rural Youth
ATOQ (Advanced Training On Quality),Tyskland 23.-28. februar
“A land with no map” - Training Course on Supporting Youth Entrepreneurship, Innovation, Employability through Transnational Youth Initiatives
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
Korleis bruke kursdatabasen Salto
Praktisk informasjon om kursa


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS