Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Kontaktseminar: CMS Outdoors, Langvassheimen 4. – 8. juni


Bilde av skogsvannDette kontaktseminaret er ein super sjanse til å finne samarbeidspartnarar til ei internasjonal ungdomsutveksling. Her får du  prøva ut nye aktivitetar, læra meir om Gruppeutveksling i Aktiv Ungdom-programmet og verta kjend med ungdomsarbeidarar rundt om i Europa,  - og det heile føregår ute! NB:Søknadsfrist utsatt!Kva?

Kunne det vore spennande å setja i gang ei Gruppeutveksling med fokus på utandørsaktivitetar og friluftsliv? No har du sjansen til å verta ein av 4 norske deltakarar på eit kontaktseminar med dette som fokus! Her får du ein smakebit på korleis ein kan bruka utandørsaktivitetar i ungdomsarbeidet på ein god måte, samtidig som du får møta ungdomsarbeidarar frå Europa som også er på jakt etter nokon å laga prosjekt med.

 

Seminaret vil vera resultatorientert, og hovudmålet er at deltakarane knyter sterke band og reiser heim med konkrete prosjektplanar i sekken. I tillegg til kurspiloten som har lang erfaring frå både Aktiv Ungdom-progtrammet og friluftsaktivitetar, deltek ein representant frå Aktiv Ungdom-kontoret i Noreg for å kunne gje rettleiing og hjelp til prosjektutvikling.

 

Kven kan delta?

Kontaktseminaret er for ungdomsarbeidarar og – leiarar som jobbar direkte med ungdom, og som er på utkikk etter prosjektpartnarar frå Europa for å kunne organisera ei Gruppeutveksling. Det er ein fordel, men ikkje naudsynt, at deltakarane har erfaring frå utandørsaktivitet i ungdomsarbeidet sitt.

 

Søkjarar må vera over 18 år, kunne bruka engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile seminaret. 

 

Kostnader

Alle reise-, opphalds- og kursutgifter dekkast av Aktiv Ungdom-kontoret, mot ein eigendel på 200 kr. Reiseutgifter vil verta tilbakebetalte etter seminaret.

 

Informasjon om reise

Det vil verta felles avreise med buss frå Værnes flyplass (Trondheim) på formiddagen 4. juni. Meir informasjon vert sendt ut til deltakarane som får plass på seminaret.

 

Meir informasjon og søknadsskjema

På Salto-sidene kan du finna utfyllande informasjon om seminaret.

 

Søknadsfrist var 17. april 2012, men me har fortsatt 2 ledige plassar. Ta kontakt dersom du er interessert. 

 

Har du spørsmål, kontakt Gry Nesse, tlf. 46 61 51 22.

 

Nettbasert søknad

Det er ein nettbasert søknad (online application) til dette kurset, sjå lenka over for denne. Dersom du ikkje alt er registrert i den europeiske kursdatabasen (Salto), må du oppretta ein søkjarprofil med personlege opplysningar. Desse opplysningane vert henta inn i søknaden, og brukt når me skal velga ut deltakarar, til deltakarlister osb. Det er derfor viktig at du fyller ut alle dei obligatoriske feltene.

 

Etter at du har oppretta søkjarprofil, kjem du rett inn i søknadsskjemaet. Dine personlege data er då fylt ut. Svar så på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når me skal velga deltakarar, og vert også sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane. Når du trykkar på ”Registrer”, vert skjemaet lagra. Etter søknadsfristen les me på Aktiv Ungdom-kontoret søknadane og prioriterer blant dei norske søkjarane.

 

Fleire søkjarar frå same organisasjon

Me får ofte spørsmål om fleire frå same organisasjon kan søkja, og dette er det i prinsippet ikkje noko i vegen for. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og me vil sjeldan prioritera to frå same organisasjon viss det er mange søkjarar. Viss ein organisasjon ynskjer å senda fleire deltakarar, er det fint om dei skriv kven av søkjarane som evt skal prioriterast.

 

TCP-nummer NO-TCP-95-2011(20.04.2012)

Les også om
Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2015/2016
Hvorfor delta på Aktiv Ungdom-kurs
Aktiv Ungdom + Ungdom & Fritid = Sant
SMS “Show My Skills”
Get Your Message Across!
RAY Triangular summit - International youth work and mobility: Research evidence for policy and practice
EVS for Employability
CONNECTOR 2.0
Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere, skap prosjekter!
International euforia Training Programme
Gratis nettkurs om Erasmus+: Aktiv Ungdom
Arts for Social Development (14-29 June 2015, Epidavros, Greece)
Get the money and DON'T run away
Youth Work in Lebanon and Cultural Identities: “Diversity of Communities: Richness or?”
Dive into yourself!
Seminar on how to improve the promotion of the EVS and EVS quality project implementation
Project Factory - Training Course to Develop Cross-sectorial projects for Youth at Risk and in NEET Situation
SOHO - European Training Course for EVS Support People
TurnINC: A turning point to Inclusion
Erasmus+ Youth in Action: "learning through SPORTS"
Dream Catchers
TOGETHER ON THE EVS CYCLE!- INTERNATIONAL SEMINAR FOR TRAINERS AND FACILITATORS IN THE EVS TRAINING AND EVALUATION CYCLE
PBA: Jump in EVS EuroMed
Coaching Flow Training
Praktisk informasjon om kursa
ATOQ CZ - Advanced Training on Quality in Czech Republic


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS