Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Kurs: Power of Non-Formal Education, Sveits 3. - 8. juni


Lær om ikke-formell læring i ungdomsarbeidet, se praktiske metoder og hvor stor virkning disse kan ha for å gi ungdom styrke og selvtillit til å opptre som aktive samfunnsborgere. Søknadsfrist 1. aprilHva

Ikke-formell og interkulturell læring er sentrale begrep innenfor Aktiv Ungdom. På dette kurset får du et dypdykk i hvordan du kan anvende ulike metoder i aktiviteter med ungdom, og hvordan disse kan forsterke opplevelsen og læringen hos målgruppen. Det blir også anledning til å utveksle erfaringer rundt statusen til ikke-formell læring i de ulike landene.

 

Det vil bli lagt spesiell vekt på nytten av metodene i Gruppeutvekslinger innenfor Aktiv Ungdom, og dere som er interessert i å arrangere slike prosjekter oppfordres til å søke.

 

Hvem kan delta?

Kurset passer for ungdomsarbeidere og -ledere med interesse for ikke-formell læring og interkulturell læring, og som ønsker å arrangere Gruppeutvekslinger med sine ungdomsgrupper. Søkerne må være villige til å delta aktivt i alle metodene som brukes , og være tilstede gjennom hele på kurset.

 

Søkere må være over 18 år og beherske engelsk som arbeidsspråk.

 

Kostnader

Reise og opphold dekkes mot en egenandel på kr. 500. Deltakeren legger selv ut for reise og får refundert dette i etterkant.

  

Mer informasjon og søknadsskjema

Kurset arrangeres av Aktiv Ungdom i Sveits i samarbeid med kontorene i Tyskland og Slovenia og finner sted i Sveits 3. - 8. juni.

 

På Salto-sidene kan du finne utfyllende informasjon om kurset, og lenke til elektronisk søknadsskjema.

 

Søknadsfrist1. april 2012.  

 

Har du spørsmål, kontakt Gry Nesse, tlf. 46 61 51 22 eller Irene Handeland, tlf. 46 61 51 66.

 

Nettbasert søknad

Det er nettbasert søknad (online application) til dette kurset, følg lenken til dette over. Dersom du ikke alt er registrert i den europeiske kursdatabasen (Salto), må du opprette en søkerprofil med personlige opplysninger. Disse opplysningene hentes inn i søknaden, og brukes når vi skal velge ut deltakere, til deltakerlister osv. Det er derfor viktig at du fyller ut alle de obligatoriske feltene.

 

Etter at du har opprettet søkerprofil, kommer du rett inn i søknadsskjemaet. Dine personlige data er da fylt ut. Svar så på spørsmålene i skjemaet. Denne informasjonen brukes når vi skal velge ut deltakere, og sendes også til kurslederne slik at de vet litt om bakgrunnen til deltakerne. Når du trykker på ”Registrer”, blir skjemaet lagret. Etter søknadsfristen leser vi på Aktiv Ungdom-kontoret søknadene og prioriterer blant de norske søkerne.

Flere søkere fra samme organisasjon

Vi får ofte spørsmål om flere fra samme organisasjon kan søke, og dette er det i prinsippet ikke noe i veien for. Men det er ofte flere søkere enn kursplasser, og vi vil sjelden prioritere to søkere fra samme organisasjon hvis det er mange søkere. Hvis en organisasjon ønsker å sende flere deltakere, kan de gjerne skrive hvem av søkerne som de ønsker skal prioriteres.

 

NO-TCP-42-2012

 (26.03.2012)

Les også om
Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects 2015/2016
Hvorfor delta på Aktiv Ungdom-kurs
Aktiv Ungdom + Ungdom & Fritid = Sant
You(th) can do it! Supporting active participation and learning in Erasmus+ youth projects
SMS “Show My Skills”
THE ART OF BEING EUROPEAN - Online course (1st Edition)
RAY Triangular summit - International youth work and mobility: Research evidence for policy and practice
IN BETWEEN - Supporting youngsters in transition childhood to adulthood
THE INTERCULTURAL AGENDA OF YOUTH MOBILITY
CONNECTOR 2.0
Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere, skap prosjekter!
International euforia Training Programme
"Another extraordinary Experience. From sea to mountains" - Partnership Building Seminar with Study Visit elements
Arts for Social Development (14-29 June 2015, Epidavros, Greece)
Social Inclusion and Intercultural Learning through Sports
Get Your Message Across!
Get the money and DON'T run away
From Diary to Certificate
Youth Work in Lebanon and Cultural Identities: “Diversity of Communities: Richness or?”
Dive into yourself!
TurnINC: A turning point to Inclusion
YOUTH AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Dream Catchers
TOGETHER ON THE EVS CYCLE!- INTERNATIONAL SEMINAR FOR TRAINERS AND FACILITATORS IN THE EVS TRAINING AND EVALUATION CYCLE
PBA: Jump in EVS EuroMed
Coaching Flow Training
Korleis bruke kursdatabasen Salto
Praktisk informasjon om kursa
ATOQ CZ - Advanced Training on Quality in Czech Republic


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS