Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Praktisk informasjon om kursa


SpørsmålstegnKven kan dra, kor mykje koster det, korleis søkjer ein og kan fleire frå same organisasjon dra på same kurs? Det får du svar på her.Kven kan delta?

De fleste kursa er for dei som jobbar med ungdom som tilsette ungdomsarbeidarar eller frivillige leiarar i ungdomsorganisasjonar og liknande. Det er som oftast 18 års aldersgrense, men nokre av kursa er også opne for ungdom. Deltakarane må kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset. Det er meir informasjon om målgruppe i kvar einskild kursutlysing.

 

Kostnader

Dei som får plass på kursa får dekka reise-, oppholds- og kursutgifter mot ein eigen(an)del på kr. 500 for kurs i utlandet. Deltakaren må sjølv bestille og betale for reisa og får utlegga sine refundert etter kurset.

 

Praktisk informasjon til deltakarar på kurs

 

Nettbasert søknad

Det er nettbasert søknad til dei aller fleste kursa. Her kan du finne meir informasjon om søknadsskjema.

 

Fleire søkjarar frå same organisasjon

Vi får av og til spørsmål om fleire frå den same organisasjonen kan søkje, og dette er det i prinsippet ikkje noko i vegen for. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to søkjarar frå den same organisasjonen dersom det er mange søkjarar. Dersom ein organisasjon ønskjer å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkjarane som de ønskjer skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.

 

Les også om
Støtte til EVS-volontører gjennom oppturer og nedturer
Developing Digital Youth work
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
Power to You(th)
Study visit: Integration of Young Refugees
Bli med på evalueringsseminar i Stockholm!
Like a Boss! Making Erasmus+ work for you. A Training for Senior Managers
The Art of Dialogue Training
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS