Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Rethinking youth participation Finland 24. - 27.4


Kva inneber det eigentleg at ungdom er aktive deltakarar i samfunnet? Er det bare aktivitetar som ungdom sjølv ikkje er så interessert i? Lær meir på dette kurset! Søknadsfrist 24. marsKven kan delta?

Kurset passar for ungdomsarbeidarar, ungdomsleiarar og prosjektleiarar. Dei som søkjer må vere over 18 år, kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på heile kurset. 

 

Kostnader

Aktiv Ungdom-programmet dekkjer reise og opphald mot ein eigen(an)del på kr. 500 for kurs i utlandet, kr. 200 for kurs i Noreg. Deltakaren legg sjølv ut for reise og får refundert dette etter kurset.

 

Meir informasjon og søknadsskjema

På Salto-sidene kan du finne utfyllande informasjon om kurset, og lenke til elektronisk søknadsskjema.  

 

Nettbasert søknad

Det er nettbasert søknad (online application) til dette kurset, følg lenka over. Dersom du ikkje allereie er registrert i den europeiske kursdatabasen (Salto), må du opprette ein søkjarprofil med personlege opplysingar. Desse opplysingane vert henta inn i søknaden, og vert brukt når vi skal velje ut deltakarar, til deltakarlister osv. Det er derfor viktig at du fyller ut alle dei obligatoriske felta.

Etter at du har oppretta søkjarprofil, kjem du rett inn i søknadsskjemaet. Dine personlege data er da fylt ut. Svar så på spørsmåla i skjemaet. Denne informasjonen vert brukt når vi skal velje ut deltakarar, og vert sendt til kursleiarane slik at dei veit litt om bakgrunnen til deltakarane. Når du trykkjer på ”Registrer”, blir skjemaet lagra. Etter søknadsfristen leser vi på Aktiv Ungdom-kontoret søknadene og prioriterer mellom dei norske søkjarane.

 

Fleire søkjarar frå same organisasjon

Vi får av og til spørsmål om fleire frå den same organisasjonen kan søkje, og dette er det i prinsippet ikkje noko i vegen for. Men det er ofte fleire søkjarar enn kursplassar, og vi vil sjeldan prioritere to søkjarar frå den same organisasjonen dersom det er mange søkjarar. Dersom ein organisasjon ønskjer å sende fleire deltakarar, kan dei gjerne skrive kven av søkjarane som de ønskjer skal prioriterast dersom ikkje alle får plass.

 

TCP-nummer: NO-TCP-149-2012

Les også om
Hvorfor delta på Aktiv Ungdom-kurs
Aktiv Ungdom + Ungdom & Fritid = Sant
EuroPeers Training
Bridges for Trainers
SOHO - European Training Course for EVS Support People
Partnership-building Activity 2.-5. December 2014, Antalya, Turkey
Freedom Fountain: Youth Culture as Expression of Freedom
VISIBILITY AND DEOR: SPREAD THE FIRE!
Film: Lær nye metoder, finn samarbeidspartnere, skap prosjekter!
CONNECTOR
Back and Forward - Empowerment for transition from YiA to Erasmus +”
APPETISER in Greece - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
BiTriMulti (BTM) in Austria - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
Seminar on Employability: Is it really something new?
SOHO in Bulgaria - European Training Course for EVS Support People
The 2nd Eastern Partnership Youth Forum – Innovative approaches to foster young people's employability
Youthful Europe
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
Art-Facilitators: Tool Fair as experience!
SOHO in Croatia - European Training Course for EVS Support People
“CHERRY ON THE CAKE” – YOUTH EXCHANGE IN THE CONTEXT OF A LONG-TERM WORK WITH GROUPS OF YOUNG PEOPLE
Video and youth projects: AIR MEDIA "Adieu les Idées Reçues" "Bye bye received ideas"!
EMPOWERING WOMEN IV: Youth work for young women entrepreneurship, 26.-31.oktober, Tyrkia
Korleis bruke kursdatabasen Salto
Praktisk informasjon om kursa


This site UK

Aktiv Ungdom på Instagram og Twitter, #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS