Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

SOHO - treningskurs for EVS-støttepersoner 23-27. februar på Kypros


SOHO tar sikte på å styrke kvaliteten på EVS-prosjekter gjennom utvikling av grunnleggende kompetanse for støttepersoner. Det gir også oppdatert informasjon til deltakerne om de mulighetene som gis av det nye Erasmus + Youth in Action- programmet fra 2014. Søknadsfristen er 22. november.Hvem kan delta?

Kurset er beregnet for de som er direkte involvert i støtteapparatet rundt EVS-volontører; (f.eks mentorer og oppgave-relaterte støttepersoner) på hosting, sender- og koordinerende side. Støttepersonene har en avgjørende rolle i å gi forutsetninger for kvaliteten i volontørtjenesten, og å skape mulighetene for frivillig læring i EVS. De som søker må være over 18 år, kunne bruke engelsk som arbeidsspråk og delta aktivt på hele kurset. 

 

Kostnader

Aktiv Ungdom-programmet dekker reise og opphold mot en egenandel på kr. 500 for kurs i utlandet, og kr. 200 for kurs i Norge. Deltakeren legger selv ut for reise og får refundert dette etter kurset.

 

Mer informasjon og søknadsskjema

På Salto-sidene kan du finne utfyllende informasjon om kurset, og lenke til elektronisk søknadsskjema. 

Les også om
MOOCyouth: Erasmus+ funding opportunities | KA1&KA3
SOHO - European Training Course for EVS Support People
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
Star of Europe
Essentials of Youth Policy
Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"
TYE - Tools for Youth Exchanges
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
The Power of Non Formal Education
Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills
Mobility Taster for Inclusion Organisations - Hungary
English Easy Partnership for Youth Exchange
Tuning In: to Learning and Youthpass
Social Entrepreneurship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS