Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Støtte til EVS-volontører gjennom oppturer og nedturer


Veileder du EVS-volontører? Vil du lære mer om hvordan du kan fremme de frivilliges psykiske helse? Da bør du delta på kurs i Estland fra 18.-23. mars.

 

Søknadsfrist er 10. januar. Det å være EVS-volontør er en unik mulighet for ungdommer til å dra til et annet land, bli bedre kjent med en ny kultur og lære et nytt språk. Men det kan også være utfordringer knyttet til det å flytte utenlands, og livet som EVS-volontør består av både oppturer og nedturer. 

 

Mentorer og veiledere er viktige ressurspersoner for volontørene, men det kan være vanskelig å veilede når livet til volontøren blir tøft. Har du lyst til å videreutvikle denne kompetansen? Da bør du delta på kurset "UPS & DOWNS - supporting emotional well-being of EVS volunteers".

 

Dersom du deltar, vil du få bedre forståelse for psykisk helse og mer kunnskap om hvordan du kan støtte volontøren. Etter kurset vil du kunne gjenkjenne viktige symptomer på psykiske helseproblemer, og vite litt om de første stegene i hvordan man kan fremme en bedre psykisk helse. Du vil lære om konfliktløsning, aktiv lytting og hvordan gi tilbakemelding. Samtidig vil du også bli bevisst på hvilke begrensninger du som veileder har når det gjelder å støtte volontører med psykiske helseproblemer. 


Kurset er for de som veileder volontører, enten som koordinator, veileder eller mentor. Du kan komme fra både sender- og vertsorganisasjon.

 

Søknadsfrist er 10. januar. 

 

Les mer og søk om å delta her. 

Les også om
TYE - Tools for Youth Exchanges
Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges
Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid
International Symposium on Youth Employment Challenges (ISYEC) 3.rd Edition
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
Communication Matters TC III
ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania
The Art of Dialogue Training
Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger
EVS Trainers' Forum 2018
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS