Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ungdom og ekstremisme: Reis på Studiebesøk til Storbritannia!


Er du interessert i hvordan forebygge ekstremisme blant unge? Er du ungdomsarbeider, leder for ungdomsprosjekter eller jobber med ikke-formell læring for ung? Dra på studietur til Storbritannia 20.-25. november!

 

Søknadsfrist: 29. september 2017

  

 

Studieturen "Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment" bygger på erfaringene til to kurs arrangert i 2016 om samme tema. Kurset tar for seg hvilke faktorer som kan påvirke ungdoms tilbøyelighet til å trekkes mot ekstremisme og radikalisering. Studiebesøket setter fokus på rollen ungdomsarbeid og ikke-formell læring kan ha for å demme opp mot ekstreme holdninger blant unge. Empowerment står sentralt, det samme gjør verdien av interkulturell forståelse og ungdomsarbeiderens rolle.

 

Målsetningen med kurset er

 

Last ned: Call for partizipants - Study Visit - Building resilience through empowerment

 

Vedlegg

 

Les mer og søk om å delta her

 

Les også om
MOOCyouth: Erasmus+ funding opportunities | KA1&KA3
SOHO - European Training Course for EVS Support People
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
Star of Europe
Essentials of Youth Policy
Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"
TYE - Tools for Youth Exchanges
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
The Power of Non Formal Education
Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills
Mobility Taster for Inclusion Organisations - Hungary
English Easy Partnership for Youth Exchange
Tuning In: to Learning and Youthpass
Social Entrepreneurship, Youth and Vocational Education Forum: Towards Collaborative Practice 2018


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS