Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ungdom og ekstremisme: Reis på Studiebesøk til Storbritannia!


Er du interessert i hvordan forebygge ekstremisme blant unge? Er du ungdomsarbeider, leder for ungdomsprosjekter eller jobber med ikke-formell læring for ung? Dra på studietur til Storbritannia 20.-25. november!

 

Søknadsfrist: 29. september 2017

  

 

Studieturen "Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment" bygger på erfaringene til to kurs arrangert i 2016 om samme tema. Kurset tar for seg hvilke faktorer som kan påvirke ungdoms tilbøyelighet til å trekkes mot ekstremisme og radikalisering. Studiebesøket setter fokus på rollen ungdomsarbeid og ikke-formell læring kan ha for å demme opp mot ekstreme holdninger blant unge. Empowerment står sentralt, det samme gjør verdien av interkulturell forståelse og ungdomsarbeiderens rolle.

 

Målsetningen med kurset er

 

Last ned: Call for partizipants - Study Visit - Building resilience through empowerment

 

Vedlegg

 

Les mer og søk om å delta her

 

Les også om
TYE - Tools for Youth Exchanges
Let’s Get It On! A Contact-Making Seminar for Youth Exchanges
Integrering av unge asylsøkere gjennom ungdomsarbeid
International Symposium on Youth Employment Challenges (ISYEC) 3.rd Edition
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
Communication Matters TC III
ATOQ RO - Advanced Training on Quality in Romania
The Art of Dialogue Training
Kurs om kvalitet i gruppeutvekslinger
EVS Trainers' Forum 2018
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS