Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Utlysning av EVS seminarer 2015-2016


Vertorganisasjoner i Norge mottar årlig 50-70 volontører gjennom Europeisk volontørtjeneste. Ankomst og midtårsseminarene er en viktig del av volontørtjenesten. Vi søker erfarne arrangører til alle seminarene i 2015 og 2016. SøknadsfristBetingelser/ bakgrunn

Det endelige antallet volontører til høstens seminarer er enda ikke klart, men vi ser for oss at det blir behov for 2-3 seminarer. Seminarene skal avholdes i løpet av august, september og oktober måned. Hvert seminar går over 7 dager inkludert reisetid, med ankomst mandag og avreise søndag. Deltagerantall blir mellom 15-30, avhengig av det totale antallet volontører og hvorvidt det arrangeres to eller tre seminarer.

 

Språkundervisning og interkulturell læring er viktige elementer i seminarene. På ankomstseminaret gjennomgås volontørens og organisasjonens retter og plikter, forsikrings-ordningen, Youthpass og andre praktiske spørsmål knyttet til oppholdet i Norge. Videre skal det informeres om EVS og Erasmus+: Aktiv Ungdom generelt.

 

Budsjett

Budsjettrammen er på ca 900 euro pr deltager (volontør, kurspilot). Dette skal dekke alle utgifter i forbindelse med seminaret, som for eksempel reise, kost, losji, godtgjørelse til arrangører/kurspiloter, aktiviteter og administrasjon.

 

Arrangøren fordeler deltagerne til seminarene med utgangspunkt i at de fleste ankommer i august/september og midtårseminar blir da i februar/mars. Arrangør lager invitasjon til sin nettside og påmeldingside, Bufdir legger lenke ut på sine hjemmesider til arrangørens påmeldingsseide. Arrangør har også ansvar for å sende ut førstegangsinformasjon til vertsorganisasjonene. Deretter arrangørene ansvaret og sender ut endelig invitasjon, program og lignende. Arrangørene vil også ha ansvar for å refundere volontørenes reiseutgifter i forbindelse med seminaret til de ulike vertsorganisasjonene.

 

Det inngås en kontrakt med arrangørene, og 80 % av støttebeløpet utbetales så snart denne er undertegnet av partene. Når sluttrapport med både narrativ del og regnskap med kopi av alle bilag er levert og godkjent, vil restbeløp utbetales/kreves tilbakebetalt.

 

Kurspilot

Minst én av kurspilotene som er tilknyttet Aktiv Ungdom-programmet skal få tilbud om å være med og arrangere hvert ankomstseminar. Kurspiloten skal brukes i minst én hel dag på seminaret.  Kurspilotene skal ha en godtgjørelse per dag i tillegg til kost og losji, og dette dekkes også av de tildelte 900 euro per deltager.

 

Det kan bli aktuelt med to kurspiloter fra denne gruppen på hvert seminar, men dette avhenger av datoer og deres tilgjengelighet. Arrangøren avtaler satsen for honorar med kurspiloten.

 

Bufdir kan delta på deler av seminaret, dette avtales på et senere tidspunkt, og utgifter i forbindelse med dette kan faktureres separat.

 

Søknad

Dersom dette ser interessant ut for deres organisasjon, ber vi om en søknad der dere beskriver følgende:

 

 

Søknadsfrist

Søknad må være poststemplet senest ...

 

Les også om
Støtte til EVS-volontører gjennom oppturer og nedturer
Developing Digital Youth work
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action
Power to You(th)
Study visit: Integration of Young Refugees
Bli med på evalueringsseminar i Stockholm!
Like a Boss! Making Erasmus+ work for you. A Training for Senior Managers
The Art of Dialogue Training
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes
Quality Matters II. A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+ programme


Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS