Aktiv Ungdoms lokalkontakter

Trenger du veiledning og inspirasjon fra noen i nærmiljøet? Aktiv Ungdom har lokalkontakter i de fleste landsdeler. Ta kontakt med dem for å komme videre med ditt Aktiv Ungdom-prosjekt.

 

På Aktiv Ungdom-kontoret ønsker vi å være tilgjengelige og å hjelpe brukerne både i søknadsprosessen og i gjennomføringen av prosjektene. Noen ganger kan det likevel være enklere å snakke med noen der man selv bor. Vi har derfor knyttet til oss ressurspersoner rundt i landet, som har lyst til å hjelpe frem nye prosjekter i sin region.

 

Lokalkontaktene samles årlig og holdes oppdatert på endringer og prioriteringer i programmet. De har alle lang erfaring med bruk av programmet selv. 

 

Akershus - Amir Keyani

Amir er nærmiljøkonsulent i Skedsmo kommune og er lokalkontakt for Akershus fylke.

 

E-post:   amirk(a)skedsmo.kommune.no 

Telefon: 91 39 97 24

Buskerud - Rolf Simonsen

Rolf jobber ved Arbeidsinstituttet i Buskerud og er lokalkontakt for Buskerud fylke.

E-post:   rolf.simonsen(a)bfk.no

Telefon:

Finnmark - Gabriella Jurisic Ottesen

Gabriella jobber som daglig leder i Leppe-ganespalteforeningen i Norge og er lokalkontakt for Finnmark fylke

 

E-post:  gabottes(at)frisurf.no

Telefon: 99047810 

 

Hedmark - Anne Huse

Anne jobber som rådgiver i Glåmdal regionråd på Kongsvinger, og er lokalkontakt for Glåmdalsregionen i Hedmark fylke.

 

E-post:   glomdal(a)hedmark.org

Telefon:

Hordaland - Nadia Lerøy Brahimi

 

Nadia Lerøy Brahimi jobber i Hordaland fylkeskommune og er lokalkontakt for Hordaland fylke.

 

E-post: Nadia.Leroy.Brahimi(a)post.hfk.no 

Telefon: 409 06 125

Møre og Romsdal - Birgit Aarønes

Birgit Aarønes, Møre og Romsdal

Birgit er internasjonal koordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune og lokalkontakt for Møre og Romsdal.

 

E-post:   birgit.aaronas(a)mrfylke.no

Telefon:  91 88 60 88

Nordland - Ida Hevrøy

Ida Hevrøy er konsulent i UNG i Nordland og er lokalkontakt for Nordland fylke.

 

E-post:   ida.hevroy(a)nfk.no

Telefon: 91 19 66 85 / 75 65 04 91

Nordland - Joakim Arnøy

Joakim jobber som ungdomskoordinator ved Narvik Fredssenter og er lokalkontakt for Nordland fylke.

 

E-post:   ja(at)narviksenteret.no 

Telefon: 91 91 61 72

Nord-Trøndelag - Bjørn Gunnar Ericson

Bilde av Bjørn Gunnar Ericsson

Bjørn Gunnar er ungdomskonsulent i Steinkjer kommune og er lokalkontakt for Nord-Trøndelag fylke.

 

E-post:   bge(a)steinkjer.kommune.no 

Telefon: 91 74 24 60

Nord-Trøndelag - Leif Ødegaard

Leif jobber ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal, og er lokalkontakt for Nord-Trøndelag fylke.

 

E-post:   leifodegaard(a)hotmail.com 

Telefon: 48 08 92 18

Nord-Trøndelag - Bjørnar Grande

Bilde av Bjørnar Grande

Bjørnar jobber i Overhalla kommune og er lokalkontakt for Nord-Trøndelag fylke.

 

E-post:   bjornar.grande(a)overhalla.kommune.no 

Telefon: 90 96 33 41

Oppland - Turid Knutsen-Løvik

Turid er internasjonal rådgiver i Oppland fylkeskommune og lokalkontakt for Oppland fylke.

E-post:   turid.knutsen-lovik(a)oppland.org

Telefon: 93 04 81 23 / 61 28 93 78

Oppland - Sven Kaare Sunde

Sven Kaare er ungdomskontakt i Gjøvik kommune, og er lokalkontakt for Gjøvik, Land- og Toten-regionen i Oppland fylke.

 

E-post:   sven-kare.sunde(a)gjovik.kommune.no

Telefon: 91 14 27 72

Oslo - Mari Eike Nilsen

Mari er spesialrådgiver på Internasjonalt kontor i Oslo kommune, med spesielt ansvar for EUs sektorprogrammer. Hun er lokalkontakt for Oslo kommune.

 

E-post: mari.nilsen(a)byr.oslo.kommune.no
Tlf: 23 46 16 07 / 952 51 948

 

Oslo - Thea Forsberg

Thea jobber ved KS i Oslo, og er lokalkontakt for Oslo. Hun har tidligere vært lokalkontakt for Sør-Trøndelag. 

 

E-post:   thea.k.forsberg(a)@gmail.com
Telefon: 95 01 71 77

Rogaland - Jeanette Osberg

Jeanette er ungdomsarbeider ved Ungdom og Fritid i Stavanger kommune og daglig leder for Frivilligsentralen Eiganes Tasta, samt EVS-koordinator. Jeanette er lokalkontakt for Rogaland fylke.

E-post:   jeanette.osberg@stavanger.kommune.no

Telefon: 90508526

Sogn og Fjordane - Roger Kløvtveit

Roger jobber i Opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune og er lokalkontakt for Sogn og Fjordane fylke.

 

E-post:   roger.klovtveit(a)sfj.no

Telefon: 95 83 43 59

Sogn og Fjordane - Margrete Reisæter

 

Margrete jobber ved Frivilligsentralen i Fjaler og er lokalkontakt for HAFS-regionen og Sogn og Fjordane.

 

E-post:   frivilligsentralen(a)fjaler.kommune.no

Telefon: 57 73 80 20 / 99 54 87 67 

Sogn og Fjordane - Tuba Ardic og Gard Eitungjerde Høyvik

Tuba Ardic og Gard Eitungjerde Høyvik møtte kvarandre gjennom EU sitt ungdomsprogram. Gard og Tuba har begge vore EVS-volontørar, og dei har lang røynsle med Aktiv Ungdom.

 

E-post: ardictuba(a)gmail.com eller gardi80(a)gmail.com

  Les mer

Sør-Trøndelag - Jannike Vik

Jannike er miljøterapeut i Trondheim kommune. Hun er lokalkontakt for Sør-Trøndelag fylke.

 

E-post:   jannikevik(a)gmail.com 

Telefon: 92 05 03 94

Sør-Trøndelag - Per Erling Tilset Larsen

Per Erling er fagleder ved Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune og er lokalkontakt for Sør-Trøndelag fylke.

 

E-post:   ptl(a)trondheim.kommune.no 

Telefon: 95 26 32 39

Telemark - Knut Jost Arntzen

Knut er inkluderingskonsulent og koordinator i Kragerø kommune og lokalkontakt for Telemark fylke.

 

E-post:   knut.j.arntzen(a)kragero.kommune.no

Telefon: 99 59 69 88

Troms - Julia Seljeseth

Julia er spesialrådgiver i seksjon for internasjonalt samarbeid i Troms fylkeskommune og lokalkontakt for Troms fylke.

 

E-post:   julia.seljeseth(a)tromsfylke.no

Telefon: 90 97 49 78 / 77 78 83 38

Troms - Sif Vik

Sif er ungdomsarbeider ved ungdomshuset Tvibit i Tromsø og er lokalkontakt for Troms fylke.

 

E-post:   sif(a)tvibit.net

Telefon: 77 69 78 66

Troms - Vilde Fjeldheim Wold

Vilde er ungdomsarbeider ved ungdomshuset Tvibit i Tromsø og er lokalkontakt for Troms fylke.

 

E-post:   vilde(a)tvibit.net 

Telefon: 77 69 78 70

Vest-Agder - Astrid Marie Lund Gilje

Astrid er daglig leder av Vest-Agder barne- og ungdomsråd og er lokalkontakt for Vest-Agder fylke.

 

E-post:   vabur(a)vaf.no

Telefon: 47 34 90 83

Vestfold - Arve Howlid

Arve er prosjektleder ved UngInfo Vestfold i Tønsberg og er lokalkontakt for Vestfold fylke.

 

E-post:   arve(a)ungivestfold.no 

Telefon: 95 03 26 17 / 33 33 08 06

Østfold - Line Helene Nilsen

Linn Helene Nilsen

Line Helene er internasjonal rådgiver i Østfold fylkeskommune og er lokalkontakt for Østfold.

 

E-post:   linnil15(a)ostfoldfk.no

Telefon: 97 16 67 64

 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS