Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

10 millioner til internasjonale ungdomsprosjekter


39 prosjekter får støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom etter årets første søknadsrunde.

 

Vi mottok 69 søknader med en total søknadssum på 21,5 millioner kroner innen fristen den 2. februar. Dette er en økning på ca. 30 prosent fra samme periode i fjor, da vi fikk inn 47 søknader.Eksempler på innvilgede prosjekter

Søknadene har temaer som interkulturell læring, integrering, ungdomsdeltakelse, ungdomsarbeid, kultur, miljøvern, entreprenørskap og mye mer. For første gang har vi også innvilget et transnasjonalt ungdomsinitiativ!

 

Her er noen eksempler på prosjekter:

 

Liste over alle som har fått støtte finner du her: 

Vedlegg

 

 

Av de som har søkt, er det både nye organisasjoner og organisasjoner som har brukt Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet lenge. 


- Vi legger stor vekt på veiledning av nye søkere. Det er derfor fint å se at organisasjoner som fikk avslag i forrige runde har benyttet seg av veiledningstilbudene våre og fått innvilget støtte i denne runden, sier Erik Langbråten, seksjonssjef i Erasmus+: Aktiv Ungdom.

 

Prosjekter over hele landet
Søknadene som ble sendt inn kom fra 13 av 19 fylker, og prosjekter har blitt innvilget i 12 fylker.


- Vi ønsker prosjekter over hele landet, og vi oppfordrer organisasjoner fra Agderfylkene, Trøndelagsfylkene, Finnmark, Møre og Romsdal og Telemark til å sende inn søknad til neste søknadsfrist den 26. april, fortsetter Erik Langbråten. 

 


Bruk av prosjektmidler så langt

I 2017 har Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge over 30 millioner kroner å fordele på prosjekter på ungdomsfeltet. Nærmere 22 millioner kroner gjenstår til de to neste rundene, som har frist 26. april og 4. oktober.

 

Det er stor variasjon i hvor stor andel av søknadene som blir innvilget innenfor de ulike prosjekttypene. Alle EVS-søknadene ble innvilget, men kun en fjerdedel av søknadene om opplæring av ungdomsarbeidere fikk støtte.

 

I oversikten kan du se hvor stor innvilgningsprosenten var i de ulike prosjekttypene, og hvor mye som gjenstår av budsjettet i år.

 

 

Samarbeid med partnerland
Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden (Oversikt over partner og programland). For samarbeid med partnerland er budsjettet begrenset til ca. en fjerdedel av det totale budsjettet.

 

Etter første runde er over halvparten av dette budsjettet blitt brukt. Men for EVS-prosjekter er det en del midler igjen til samarbeid med partnerland, så her er det for eksempel mulig å søke om å få volontører fra land som Armenia og Albania til Norge, eller å sende norske volontører til land som Marokko og Montenegro.

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS