Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Aktiv Ungdom og støtte til norsk-eritreisk ungdomsorganisasjon


Aktiv Ungdom innvilget ved 1. juni-fristen i 2010 støtte til organisasjonen YPFDJ Oslo under prosjekttypen Ungdomspolitiske møter. Det ser ut til at organisasjonen støtter en politikk som ikke samsvarer med Aktiv Ungdoms formål og verdigrunnlag. Vi er derfor i ferd med å se på mulighetene til å trekke tilbake prosjektstøtten.Aktiv Ungdom innvilget ved 1. juni-fristen i 2010 støtte til organisasjonen YPFDJ Oslo under prosjekttypen Ungdomspolitiske møter. Det maksimale støttebeløpet for prosjektet var 354 373 kroner.

 

Prosjektet som fikk støtte var en internasjonal konferanse med eritreisk ungdom fra de skandinaviske landene, Tyskland, Storbritannia, Italia, Sveits og Nederland. Målet for konferansen var i følge prosjektbeskrivelsen å øke bevisstheten blant minoritetsungdom om globale utfordringer, å diskutere europeisk bistand til Afrika, og å skape en plattform for deling av ideer og erfaringer. Bærekraftig utvikling, matsikkerhet og FNs tusenårsmål nevnes som tema for gruppearbeid og paneldebatter, og det skal utarbeides et dokument med ulike forslag som skal fremlegges for europeiske lovgivere på bistandsfeltet.

 

I ettertid er Aktiv Ungdom blitt orientert om at organisasjonen YPFDJ med stor sannsynlighet er knyttet til PFDJ, som er eneste lovlige parti i Eritrea. Regimet i Eritrea er blant de mest autoritære og undertrykkende i verden, uten demokratiske institusjoner. Det kan være grunn til å tro at krefter i Eritrea har stor innflytelse på ungdomsorganisasjonen, og kilder sier at regimet var representert på høyt hold under konferansen. Kildene opplyser også om at organisasjonen kan drive kartlegging av eritreere i Norge som er i opposisjon til regimet i Eritrea.

 

Hadde opplysningene om YPFDJs direkte tilknytning til regimet vært kjent for oss da søknaden ble behandlet, ville den ikke blitt innvilget, fordi deres verdier strider grovt mot de verdiene Aktiv Ungdom-programmet skal fremme.

 

Aktiv Ungdom er i ferd med å undersøke mulighetene for å annulere kontrakten med YPFDJ og å kreve støttebeløpet tilbakebetalt.(13.05.2011)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS