Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Aktiv Ungdom-prosjekter skaper unike opplevelser og erfaringer


En omfattende europeisk undersøkelse om ringvirkningene fra Aktiv Ungdom -prosjekter viser positive resultater både for ungdom og ungdomsarbeidere.Europakommisjonen spurte 4,550 ungdommer, ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner om hvordan medvirkning i Aktiv Ungdom-prosjekter har påvirket dem. Resultatene ble publisert i 2010.

 

 

Ungdomsdeltakerne

 

66% mener at deltakelse i et Aktiv Ungdom-prosjekt har styrket deres utsikter til en jobbansettelse

 

86% opplever at de etter prosjektet har et bedre utgangspunkt for å bidra i lokalsamfunnet sitt

 

77% føler at de er bedre rustet til å utforske mulighetene for personlig og karrieremessige utvikling

 

95% sier de har lært å kommunisere bedre med fremmedspråklige

 

92% mener at deltakelse i et Aktiv Ungdom-prosjekt har gjort dem mer positive til et flerkulturelt Europa.

 

 

Ungdomsarbeiderne

 

95% sier at gjennomføringen av et Aktiv Ungdoms-prosjekt har inspirert til å jobbe mer internasjonalt

 

88% mener at gjennomføringen av et internasjonalt Aktiv Ungdom-prosjekt har gitt dem kompetanse og lærdom utover det som er mulig gjennom å jobbe lokalt og nasjonalt.

 

83% av ungdomsdeltakerne og 96% av ungdomsarbeiderne som deltok i studien uttalte at de har deltatt, eller planlegger å delta, i et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt etter å ha gjennomført et Aktiv Ungdom-prosjekt.

 

Du kan lese mer om undersøkelsen her:

Vedlegg(01.10.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS