Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Bidra til å lage et mest mulig relevant kurs om Youth policy


Europarådet og EU-kommisjonen skal samarbeide om å utvikle et nettbasert kurs om "Youth Policy". Potensielle kursdeltakere kan nå delta i en spørreundersøkelse om behov, slik at kurset blir mest mulig aktuelt og relevant. 

 

Fristen for å delta er 14. mai. Les mer om prosjektet her. Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS