Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Delta i Time to Move-kampanjen!


Ønsker dere å arrangere en aktivitet som viser fram mulighetene som finnes for unge som ønsker å steget ut i Europa? Nå kan du søke om midler til dette! Aktiviteten må gjennomføres innen utgangen av november, og dere kan søke om inntil 10.000 kr pr. søknad.

 

Søknadspotten er nå tom, og det er ikke lenger mulig å søke om midler til denne kampanjen.Time to Move er Eurodesks årlige kampanje for å promotere nettverket av rådgivere og ressurspersoner som kan veilede unge mennesker som ønsker å ta steget ut i Europa.

Gjennom kampanjen ønsker vi å synliggjøre de mange lokale informasjonskontorene over hele Europa, og hvilke muligheter som finnes for de som ønsker å reise ut. Som et ledd i kampanjen tilbyr vi økonomisk støtte på inntil 10.000 kr per søknad til aktiviteter som har som formål å synliggjøre europeiske muligheter og Eurodesks nettverk av rådgivere. 

 

 

Hvem kan søke?

 


Søknadsskjema 
Søknadsskjema finner dere her. 

 

 

 

Hva kan dere søke om støtte til? 

 

Det gis stor frihet i forhold til å velge form på aktiviteten. Noen eksempler: 

 

 

Frister

 

 

Utgifter som kan dekkes av tilskuddet 

Vi dekker ikke lønnsutgifter. 

 

 

Om Eurodesk: 

Gjennom Eurodesk-portalen kan ungdommer søke deg fram til en lokal rådgiver i et hvilket som helst land i Europa. Disse gir gratis veiledning om alt fra boligmuligheter og matpriser til stipender, traineeships, studier og frivillig arbeid. De kan også poste et spørsmål til en rådgiver i nettverket via Den europeiske ungdomsportalen (klikk på knappen «still et spørsmål»). 

 

 

Mer informasjon: 

Kontakt oss for mer informasjon 

 

 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS