Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Endring i reisestøtte


 

Nå er det mulig å søke om ekstra støtte til å dekke reise for de som bor langt unna internasjonal flyplass/ togstasjon! Du kan få dekket 180 euro dersom det koster mer enn 225 euro å reise til/ fra et internasjonalt knutepunkt. Utregningen av reisestøtte gjennom "distance bands" har ofte slått uheldig ut for mange deltakere i Aktiv Ungdom-prosjekter i Norge. Lang reise til flyplass og lange innenriksflyvninger gjør reisen uforholdsmessig dyr sammenlignet med tilsvarende avstander i mer sentrale deler av Europa.

 

Fra 2017 er det nå mulig å søke støtte til reisen til/fra et internasjonalt knutepunkt, for eksempel en internasjonal flyplass eller togstasjon. Du kan søke om dette dersom du reiser fra et sted som er vanskelig å nå, og hvor det er begrensede kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og motorvei. Du kan søke om ekstra reisestøtte både i avreise- og ankomstland.  

 

Ekstra reisestøtte gjelder kun for programland, det vil si EU-landene og Island, Liechtenstein, Norge, Makedonia og Tyrkia. 

 

Dersom det er billigere, kan man få ekstra reisestøtte til å dra fra et naboland istedenfor.  

 

Hvordan søker man og rapporterer på ekstra reisestøtte? 

Du må huske å søke om dette når du sender inn søknaden.

I noen tilfeller kan støtten bli innvilget med forbehold, dersom det er vanskelig å avgjøre om reisen vil koste så mye at man har krav på reisestøtte.

 

Dersom du har fått innvilget reisestøtte, må du gi en detaljert begrunnelse for kravet i sluttrapporten. Du trenger ikke sende inn kvitteringer, men du må kunne gi et overslag for kostnadene ved å vise til utskrifter av nettsider som indikerer pris for reiser med fly, tog, buss og ferge. 

 

Hva med for eksempel Trondheim eller Tønsberg? 

Dersom du skal fra Trondheim til Roma kan du i søke om ekstra reisestøtte i Norge, siden det er langt til en internasjonal flyplass eller fordi flyplassen har få internasjonale flyvninger. Men dette gjelder kun dersom du kan vise til at flyvninger i den perioden koster mer enn 225 euro tur/retur. 

 

Dersom du skal fra Tønsberg til Komotini i Hellas, kan du i utgangspunktet søke om ekstra reisestøtte fra både Tønsberg og Komotini, siden begge stedene ligger langt fra internasjonal flyplass og du må videre med buss. Men dette gjelder kun dersom det vil koste mer enn 225 euro tur/ retur i hvert av landene. Siden buss fra Tønsberg til Oslo er billigere, vil du ikke få innvilget støtte. Men du bør sjekke med din greske partner om dere bør søke for innenlandsreisen i Hellas. 

 

Kontakt oss dersom du har noen spørsmål om dette. 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS