Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Enighet om nytt europeisk ungdoms- og utdanningsprogram: Erasmus+


Erasmus+ logo fra http://eu2013.ie/news/news-items/20130625erasmusfeature/Programmet som overtar etter Aktiv Ungdom og Livslang læring fra januar 2014 får navnet Erasmus+.Det ble i sommer oppnådd enighet om rammene for det nye programmet. Budsjettet for 7-årsperioden er på rundt 14,5 milliarder euro. Dette er en økning på 43% i forhold til forrige langtidsbudsjett (MFF). Av denne potten er 10% øremerket ungdomsprosjekter (Aktiv Ungdom), mens 77,5 prosent går til utdanning og opplæring.

 

EU-parlamentet skal endelig vedta Erasmus+ i oktober-november. Frem til da jobbes det på spreng i Kommisjonen med å utarbeide en programguide med detaljene for de ulike prosjekttypene, søknadsskjemaer og alt annet som skal være på plass ved årsskiftet.

 

To nasjonale kontorer

Sektorene utdanning, ungdom og sport slås sammen i ett program. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) vil være nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fortsetter som nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet.  

 

Det ser ut til at ungdomsdelen fortsatt skal kalles Youth in Action / Aktiv Ungdom, og som nevnt vil 10% av totalbudsjettet øremerkes denne delen av Erasmus+.  

 

Mye er likt

I store trekk forblir Aktiv Ungdom slik det har vært i 2007-2013. En viktig endring er at det dessverre ikke ser ut til de nasjonale variantene av Ungdomsinitiativ får plass i Erasmus+. Disse prosjekttypene kan fortsatt gjøres med partnere fra andre land. 

 

Det kan dessuten se ut til at det skal bli enklere for norske organisasjoner å samarbeide med partnere fra land utenfor EU.

 

Fokus på arbeidsmarkedet 

Et gjennomgangstema for hele Erasmus+ er employability og entreprenørskap. Når et kriserammet EU vedtar en stor økning i budsjettet for ungdoms- og utdanningsprogrammet for de neste 7 årene, er det fordi Erasmus+ ses på som et viktig redskap for å få bukt med ungdomsarbeidsledigheten og å få unge og unge voksne i aktivitet.

 

Vil du vite mer? 

Les mer på

Europakommisjonens nettsider

Europaportalen 

 

Se filmen som forklarer det nye programmet

 

Illustrasjon fra nettsiden til Irlands presidentskap til EU.(29.10.2013)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS