Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Enklere å få oppholdstillatelse for volontørene


Flere volontører og andre prosjektdeltakere som ikke er hjemmehørende i Schengen-området, har de siste årene hatt problemer med å få oppholdstillatelse i Norge. Nå er det endelig kommet et nytt rundskriv fra UDI, som spesielt nevner muligheten for opphold som deltaker i prosjekter gjennom Erasmus+UDI publiserte i september en revidert versjon av rundskrivet om oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål, der volontører og  hospitanter i Erasmus+ er omtalt i punkt 2.1.5 og 2.2.1:

 

RS 2015-012 Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål-utlendingsforskriften
§ 6-22 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 26

 

Vi håper dette vil løse problemene som mange av dere har møtt, spesielt når dere har skulle søke om opphold for volontører fra partnerlandene. Aktiv Ungdom har jobbet med denne utfordringen lenge, og er svært fornøyd med det nye rundskrivet.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS