Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Er EUs ungdomspolitikk nyttig og effektiv?


En høring om EUs samarbeid på det ungdomspolitiske feltet er lansert. Alle med interesse for feltet, også enkeltpersoner, inviteres til å si sin mening i høringen, som skal bidra til utformingen av fremtidens satsinger. Høringen er åpen til 16. oktober 2016.Høringen er knyttet til midtveisevalueringen av EUs ungdomsstrategi (2010-2018) og Rådets anbefaling om unge frivilliges mobilitet.

 

EU ønsker å kartlegge publikums kjennskap til initiativene på feltet og å få innspill til hvordan fremtidens samarbeid om ungdomspolitikken kan bli bedre.

 

Du kan lese mer om høringen på Europakommisjonens nettsider.

 

Svar på høringen innen 16. oktober.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS