Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Erasmus+ programguide og utlysning for 2017


Programguiden og utlysningen av Erasmus+ for 2017 er nå klar. Neste års søknadsfrister blir 2. februar, 26. april og 4. oktober. De viktigste endringene i vilkårene dreier seg om utregning av reisestøtten og såkalte "strategiske EVS-prosjekter", som er en nyhet på volontørfeltet.Utlysningstekst for midlene til Erasmus+ for 2017
 
Programguide for Erasmus+ for 2017

 

To viktige endringer i utregningen av reisestøtte

Utregningen av reisestøtte gjennom "distance bands" har ofte slått uheldig ut for våre brukere. Lang reise til flyplass og lange innenriksflyvninger gjør reisen uforholdsmessig dyr sammenlignet med tilsvarende avstander i mer sentrale deler av Europa. Fra 2017 blir det mulig å søke støtte til reisen til/fra internasjonal flyplass eller togstasjon, dette vil kunne dekkes med 180 euro for reiser som koster over 225 euro.

 

I tillegg er vi glade for at støttebeløpene til reise for gruppeutveksling og ungdomspolitiske møter er økt slik at de fra 2017 er på samme nivå som beløpene for opplæring av ungdomsarbeidere og EVS.

 

Ny modell for erfarne EVS-organisasjoner: Strategiske EVS-prosjekter

Denne delen av EVS er kommet til for å gjøre det enklere for erfarne EVS-organisasjoner å tenke langsiktig i prosjektsamarbeidet og få større effekt av aktivitetene på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Ordningen åpner for søknader som omfatter flere aktiviteter over en periode på inntil 3 år, og gir rom for fleksibilitet når det gjelder samarbeidspartnere.

 

I søknadsskjemaet er det bare en organisasjon, men aktiviteten krever et samarbeid mellom minst en sender og en mottakerorganisasjon, der en av dem påtar seg rollen som koordinerende organisasjon. Organisasjonene som involveres i prosjektet må ha gyldig akkreditering fra første dagen en volontør sendes til eller fra deres organisasjon.

 

For å kunne søke om et strategisk EVS-prosjekt, må organisasjonen

 

For øvrig er betingelsene for prosjektene de samme som for de tradisjonelle EVS-prosjektene. Innenfor ordningen kan man for eksempel organisere både korttids-EVS, inkluderingsprosjekter og langtids-EVS.

 

Finn fullstendig beskrivelse av ordningen i Programguiden fra side 84.

 

Merk at denne ordningen innenfor EVS kun har en søknadsfrist per år. I 2017 er denne satt til 26. april.

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS