Utskriftsvennlig versjon Del på Facebook

Ett skritt nærmere et nytt EU-program for utdanning, ungdom og sport


Europeiske flagg i vindenKomiteen for kultur og utdanning i Europaparlamentet stemte tirsdag over forslaget som fra 2014 skal samle utdanning, ungdom og sport i ett EU-program. Komiteen ønsker å øremerke deler av programmets budsjett til aktiviteter på ungdomsfeltet, og foreslår navnet "YES Europe" i stedet for Erasmus for All.YES står for Youth, Education and Sports. Navneforslaget henger sammen med et annet viktig punkt i komiteens uttalelse, nemlig at de ønsker å beholde merkenavnene fra de nåværende EU-programmene: Aktiv Ungdom, Erasmus, Leonardo da Vinci og Grundtvig. Komiteen fastslår også at nasjonalstatene selv må avgjøre om det nye programmet skal administreres av ett eller flere nasjonale kontorer.

 

Veien videre er avstemning over komiteens forslag i Europaparlamentet i januar 2013 og et formelt vedtak i Rådet. I neste omgang skal Kommisjonen utforme et endelig forslag som skal på ny avstemning i parlamentet.

 

Forhandlinger om budsjettet

Disse forhandlingene går på selve innholdet og strukturen i det nye programmet. Kommisjonens forslag til nytt utdannings- og ungdomsprogram innebærer også en stor budsjettøkning. I utgangspunktet foreslås det en totalramme på 18 milliarder euro for perioden, der 8%, eller rundt 1,4 milliarder, forbeholdes Aktiv Ungdom-delen. Dagens Aktiv Ungdom-program har til sammenligning en ramme på ca 900 millioner euro.

 

Forhandlingene om EUs langtidsbudsjett for 2014-2020 er ikke ferdige. I et kriserammet Europa ser man behovet for å satse på ungdom og utdanning, men det er usikkert hvor langt medlemsstatene vil strekke seg når budsjettene skal vedtas. 

 

Før Norge kan delta i det nye programmet må vi også ha en ny EØS-avtale.

 

Les mer om forslaget som kultur- og utdanningskomiteen vedtok 27. november 2013.(04.12.2012)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS